Vastgoed / Huurrecht

Meer mogelijkheden tijdelijke huur woonruimte per 1 juli 2016

De Wet Doorstroming Huurmarkt treedt op 1 juli 2016 in werking en biedt o.a. nieuwe mogelijkheden voor de tijdelijke huur van woonruimte. De Eerste Kamer heeft deze wet op 12 april 2016 aangenomen.

Dit zijn de hoofdlijnen:

* Huurovereenkomst van 2 of 5 jaar
Per 1 juli 2016 is het mogelijk om een huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd met een maximum van twee jaar voor zelfstandige woonruimte en vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte overeen te komen.

* Huurovereenkomst voor bepaalde doelgroepen
De opzegginsgrond dringend eigen gebruik wordt uitgebreid met doelgroepencontracten voor: gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi, grote gezinnen en aangewezen personen.

* Uitbreiding diplomatenclausule
Tijdelijke tussenhuur (‘diplomatenclausule’) is vanaf 1 juli 2016 ook mogelijk bij verhuur aan meerdere tussentijdse huurders.

* Uitbreiding mogelijkheden tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
Ook woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning kan tijdelijk worden verhuurd.

* Verhoging van de huur op basis van het huishoudinkomen
Het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen wordt met ingang van 1 januari 2017 (deels) vervangen, althans aangevuld door een huursombenadering. 

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, of mr. Stefan Pentinga van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: