Vastgoed / Huurrecht

Inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2013 gaat door

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is de regeling ten aanzien van de inkomensafhankelijke huurverhoging ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat verhuurders de huurprijs van gereguleerde huurovereenkomsten (niet-geliberaliseerde woningen) per 1 juli 2013 met een hoger percentage dan alleen de inflatiecorrectie kunnen verhogen. Met welk percentage de huurprijs bovenop de inflatie kan worden verhoogd, hangt af van het huishoudinkomen van de huurder. De percentages zijn:

Percentages huurverhoging per 1 juli 2013:

HuishoudinkomenTotaal percentage huurverhoging
< € 33.614,-Inflatie + 1,5% = 4,0 %
€ 33.614,- tot € 43.000,-Inflatie + 2,0% = 4,5 %
> € 43.000Inflatie + 4,0% = 6,5 %

Onder het huishoudinkomen vallen de inkomens van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte. De Belastingdienst gaat daarbij in principe uit van het huishoudinkomen van twee jaar geleden (2011), omdat dat inmiddels is vastgesteld. Het bijbaantje (tot €20.000,-) van inwonende kinderen tot 23 jaar wordt bij het huishoudinkomen niet meegerekend.

Er zijn enkele uitzonderingen waar nog rekening mee gehouden dient te worden. Zo kan de huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging niet hoger worden dan de maximaal geldende huurprijs voor de woning (gebaseerd op het puntensysteem). Verder geldt dat er nog regels zullen worden vastgesteld voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken, die de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voor deze groep kunnen tegenhouden.

Zoals gebruikelijk dient het voorstel tot huurverhoging tenminste twee maanden voor de beoogde dag van de huurverhoging (1 juli 2013) aan de huurder worden toegezonden (vóór 1 mei 2013). Verhuurders kunnen de inkomensgegevens van hun huurders vanaf deze week opvragen bij de Belastingdienst, via de website www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl

Bezwaar huurverhoging huurder
Onjuiste inkomensverklaring
Een huurder kan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging bij de verhuurder indien het huurverhogingsvoorstel uitgaat van een onjuist huishoudinkomen van de huurder in 2011. De verhuurder dient in dat geval bij de Belastingdienst een nieuwe actuele inkomensverklaring op te vragen.

Indien het huishoudinkomen op basis van de tweede inkomensverklaring wederom boven de inkomensgrens blijkt te zijn en de huurder trekt het bezwaar niet in, dan zal de verhuurder een procedure bij de huurcommissie moeten starten om het huurverhogingsvoorstel te laten toetsen.

Inkomen gewijzigd
In het geval het huishoudinkomen van de huurder en zijn gezin in 2011 wel boven de in het huurverhogingsvoorstel opgenomen inkomensgrens lag, maar in 2012 is afgenomen tot onder de deze inkomensgrens, dan dient de huurder zelf aan te tonen dat het huishoudinkomen in 2012 lager was dan de gehanteerde inkomensgrens (€ 33.614 of € 43.000). De huurder zal in dat geval bij de verhuurder een bezwaarschrift moeten indienen vergezeld van inkomensverklaringen (IB60-formulieren) over 2012 van alle leden van het huishouden.

[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-inkomens

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, of mr. Tim Sanders van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu