+31 (0) 20 30 520 30
+31 (0) 6 13 37 84 59

Ramon Ridder – Partner

Ramon is gespecialiseerd in het bestuursrecht, met bijzondere aandacht voor de Wet Bibob. Zo adviseert en procedeert hij onder meer over vergunningsaanvragen waarbij toepassing van de Wet Bibob en andere integriteitsvraagstukken een rol spelen. Ramon mag zich, zowel binnen als buiten Amsterdam, een van de bekendste specialisten op dit terrein noemen.

Daarnaast adviseert en procedeert Ramon over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en horeca- en aanverwante vergunningen. Bovendien heeft Ramon veel ervaring met civiele procedures over schade die het gevolg is van overheidshandelen.

Ramon treedt met name op voor ondernemers en overheden. Zijn aanpak is pragmatisch, in die zin dat hij in bestuursrechtelijke geschillen altijd eerst met de overheid in gesprek gaat over een oplossing. Moet er toch geprocedeerd worden? Dan doet Ramon dat uiteraard met overtuiging.

Ramon studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na zijn studie was hij raadslid en lid van de bezwaarschriftencommissie in het stadsdeel Amsterdam-Noord, een periode waarin hij zijn bijzondere interesse voor bestuurlijke besluitvorming heeft ontwikkeld. Voordat Ramon zich aan Labré verbond werkte hij als advocaat bij Fort Advocaten en NautaDutilh.

Ramon is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en van de Vereniging van Bibob advocaten.

Ramon is docent bij de Bijzonder Strafrecht Academie, waar hij cursussen over de Wet Bibob geeft. Daarnaast is hij bestuurslid van de ‘Stichting Van Badhoevedorp voor Badhoevedorp’.

Mr. Ridder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht en Handhavingsrecht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/amsterdam/de-heer-mr-r-ridder/11598717991