+31 (0) 20 30 520 30
+31 (0) 6 26 76 73 71

Emiel Brusse – Advocaat

Emiel werkt binnen de sectie ondernemings- en insolventierecht. Hij adviseert onder meer over commerciële geschillen, het opstellen van algemene voorwaarden en aandeelhoudersovereenkomsten. Ook ondersteunt hij de curatoren binnen ons kantoor bij het afwikkelen van faillissementen, adviseert hij bedrijven bij dreigende insolventie en is hij betrokken bij rechtmatigheidsonderzoeken. Emiel is gedreven, heeft een pragmatische aanpak en voorziet cliënten van adviezen op maat.

Emiel studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2021 de master Privaatrecht afrondde.

Na zijn studie is hij bij deze universiteit als docent Privaatrecht in dienst getreden. Eind 2022 heeft Emiel de overstap naar Labré gemaakt.