Bestuursrecht

De bestuursrechtspecialisten van Labré werken voor (horeca-)ondernemers, vastgoedontwikkelaars, overheidsinstanties en particulieren. We adviseren en procederen onder meer over bestemmingsplannen en vergunningsaanvragen, zoals horeca-, APV-, milieu- en Wabo-vergunningen, ook in relatie met de Wet Bibob en de Wet politiegegevens.

Daarnaast adviseren we over subsidies en hebben we veel ervaring met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Ons team

Adviseren en procederen

We proberen geschillen zo veel mogelijk voor te zijn. Daarom bestaat ons werk voor het grootste deel uit advisering op strategisch niveau. Waar nodig werken we daarbij nauw samen met externe deskundigen, onder meer op het gebied van monumentenzorg, geluidshinder, verkeer en brandveiligheid.

Daarnaast adviseren en procederen wij over handhavingskwesties en openbare orde, en hebben we veel ervaring met de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur.

Daarom een advocaat bestuursrecht van Labré

De sectie bestuursrecht heeft in de loop der jaren een trouwe kring van vaste cliënten opgebouwd, die ons met name waarderen vanwege onze specialistische kennis en strategische en proactieve adviezen. Daarnaast stellen zij op prijs dat wij gemakkelijk bereikbaar zijn en snel kunnen schakelen.

Ons laatste nieuws

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact op met één van de advocaten van de sectie bestuursrecht. Wij vertellen u graag meer over ons kantoor, ons werk en wat wij voor u kunnen betekenen.