Disclaimer

Deze website is eigendom van Labré advocaten, een advocatenkantoor gevestigd in Nederland op het adres De Lairessestraat 180C, 1075 HM Amsterdam. Het kantoor is een partnerschap dat bestaat uit besloten vennootschappen. Labré advocaten biedt professionele juridische diensten aan klanten. Er mag geen actie worden ondernomen of nagelaten in overeenstemming met de informatie op deze site. De informatie die op deze site is opgenomen, wordt door Labré advocaten alleen ter algemene informatie aangeboden en is bedoeld om de gebruiker slechts en alleen algemene informatie te bieden.

Op basis van de fundamentele universele toestand van het elektronische communicatieproces, garandeert Labré advocaten niet dat de site zonder fouten, zonder weglating of zonder virussen zal zijn. Daarom wordt de informatie verstrekt “as is” zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid. In geen enkel geval zullen Labré advocaten of partners, leidinggevenden, opdrachtgevers, tussenpersonen of werknemers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, punitieve, gevolg- of andere schade, waaronder (inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor verlies van gebruik) gegevens of winsten, zonder rekening te houden met de vorm van enige actie, inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele, nalatigheid of andere onrechtmatige daden, voortkomend uit of in verband met de site, enige inhoud op of toegankelijk via het gebruik van de site, of elk kopieer-, weergave- of ander gebruik hiervan.

Labré advocaten geeft geen garantie of biedt enige garantie dat de site compatibel is met de computerapparatuur of het netwerk van een gebruiker via welke de toegang tot de site wordt verkregen of dat het gebruik van de site niet zal leiden tot virussen of soortgelijke destructieve software die toegang heeft tot de computerapparatuur van een gebruiker. Labré advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die een gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van fouten in de inhoud of die voortvloeien uit een virus of andere destructieve software. Gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun computerapparatuur de juiste beveiligings- en antivirusbeveiliging biedt.

Aangezien de inhoud op de site auteursrechtelijk is beschermd, kan elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op de site auteursrechten, handelsmerken en andere wetten schenden. Als een gebruiker de materialen op de site downloadt voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, moet de gebruiker alle auteursrechtelijke en andere eigendomskennisgevingen in de originele materialen op alle kopieën van het materiaal bewaren. Materiaal op de site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of publiekelijk weergegeven, uitgevoerd of gedistribueerd of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden.

Links van derden worden aangeboden als een gemak voor gebruikers. Labré advocaten heeft daar geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud.