Vastgoed / Huurrecht

Wet betaalbare huur: inwerkingtreding per 1 juli 2024 haalbaar?

Het is een ‘hot topic’ in huur- en vastgoedland: de Wet betaalbare huur. Het kabinet wil met deze wet huren weer betaalbaar maken. De nieuwe wetgeving van Hugo de Jonge over o.a. de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) heeft ingrijpende gevolgen voor (particuliere) verhuurders. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 april 2024 aangenomen. Momenteel ligt het voorstel bij de Eerste Kamer. Het voornemen is dat de wet per 1 juli 2024 ingaat, maar is dat haalbaar?

Het wetsvoorstel is behoorlijk omstreden. Niet alleen (particuliere) verhuurders en beleggers hebben kritiek, maar ook de Raad van State heeft zich – inmiddels al meerdere keren – kritisch uitgelaten over het wetsvoorstel. In november 2023 kopte de Raad van State in een artikel: “Onduidelijk of woningzoekende geholpen is met Wet betaalbare huur”. Ondanks felle kritiek is het voorstel toch aangenomen in de Tweede Kamer.

Momenteel is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer en bevindt het zich in de fase van de schriftelijke voorbereiding. Hoewel de Eerste Kamer eerst nog de tijd leek te nemen voor behandeling van de wet, lijkt het er nu toch op dat het tempo is opgevoerd. Op 28 mei 2024 vond inbreng voor het verslag door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse zaken plaats. De commissie heeft de minister verzocht de gestelde vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Er wordt door de commissie naar gestreefd om plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 18 juni 2024 (en daarmee de stemming op 25 juni 2024). Of dit lukt, hangt af van hoe snel de minister de vragen kan beantwoorden.

Bij de stemming kan de Eerste Kamer het voorstel slechts aannemen of verwerpen. Wijzigingen of verbeteringen (amendementen) kunnen niet worden voorgesteld. Als het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is aanvaard, gaat het voor ondertekening naar het Kabinet van de Koning. Daarna wordt de wet bekendgemaakt en zal ook de datum van inwerkingtreding bekend worden.

Als de stemming in de Eerste Kamer inderdaad plaatsvindt op 25 juni 2024 lijkt inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2024 toch nog haalbaar. De komende periode blijft dus spannend. Hopelijk neemt de Eerste Kamer de tijd om de wet zorgvuldig te behandelen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, mr. Nathalie Berenschot of mr. Siegrid Reitsma van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: