Vastgoed / Huurrecht

Wijzigingen in wet- en regelgeving Volkshuisvesting per 1 januari 2024

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2024?

Met ingang van het nieuwe jaar treden ook nieuwe wetten en regels in werking. Zo ook op het gebied van de Volkshuisvesting. Hieronder zijn een aantal wijzigingen uitgelicht.

Wijzigingen voor huurders en verhuurders

  • Gemeenten kunnen eigen inwoners die een huis willen huren (of een nieuwbouwhuis willen kopen) in hun gemeente voorrang geven ten opzichte van mensen buiten de gemeente;
  • Elke gemeente opent een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag;
  • Het kabinet verhoogt de maandelijkse huurtoeslag met ruim 30 euro per maand;
  • Van 1 januari tot 1 mei 2024 mogen de huren van vrijesectorwoningen met maximaal 5,5% stijgen;
  • Het wetsvoorstel Huurbescherming weeskinderen treedt in werking.

Wijzigingen voor huiseigenaren, kopers van woningen en investeerders

  • De NHG-grens voor 2024 wordt vastgesteld op € 435.000,00;
  • Meer hypotheekruimte voor verduurzaming en voor de koop van een energiezuinige woning;
  • De impact van de studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten verandert. Hypotheekverstrekkers houden voor het berekenen van de maximale hypotheek rekening met de actuele maandelijkse lasten;
  • De subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars wordt uitgebreid.

Omgevingswet

Daarnaast is op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Diverse wetten en regels zijn (geheel of gedeeltelijk) opgegaan in deze wet, waaronder de Woningwet en bouwregelgeving (zoals het Bouwbesluit 2012).

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, mr. Nathalie Berenschot of mr. Siegrid Reitsma van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: