Ondernemings- en Insolventierecht

Over huisartsen en zonnepanelen 

Wat hebben huisartsen en installateurs van zonnepanelen gemeen? Zo op het oog heel weinig, behalve dat beide beroepsgroepen de laatste maanden op hardhandige wijze botsen met de overheid. En als gevolg daarvan dreigt voor een aantal van hen faillissement. Wat is er aan de hand? 

Eerste commerciële huisartsenpraktijk
Huisartsenorganisatie Co-Med is de eerste commerciële huisartsenketen van Nederland. Co-Med heeft twaalf praktijken met tienduizenden patiënten. Het idee achter de keten: groot worden, huisartsen veel taken uit handen nemen en zo efficiënt en rendabel mogelijk opereren.

Al sinds haar oprichting heeft Co-Med grote moeite om zorgverleners aan zich te binden. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van sommige praktijken is ver onder de maat. Ook de samenwerking met andere huisartsen loopt vaak moeizaam. Co-Med ligt daarom onder het vergrootglas van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de keten een zogenoemde “aanwijzing” heeft opgelegd. Co-Med heeft publicatie van die aanwijzing enige maanden kunnen tegenhouden door middel van een kort geding. Maar in april van dit jaar oordeelde de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg alsnog dat de inspectie de aanwijzing mag publiceren en dat heeft de inspectie dan ook direct gedaan.

Faillissement(en)
De publicitaire druk die daarop volgde leidde – samen met enkele onbetaalde schulden – al gauw tot het eerste faillissement binnen Co-Med: dat van Co-Med Teleservices B.V., de vennootschap die het callcenter van Co-Med bestuurde en ook de werknemers inhuurde. Ook het faillissement van de belangrijkste vennootschap Co-Med Zorg B.V. was aangevraagd. De rechtbank Limburg heeft die aanvraag vooralsnog afgewezen, maar inmiddels melden zich nu ook andere crediteuren. Het is duidelijk: het voortbestaan van Co-Med hangt aan een zijden draadje.

Zonnepanelen
Ook installateurs van zonnepanelen botsen met de overheid. Meer specifiek met het overheidsbeleid, dat de brancheorganisatie Techniek Nederland terecht een “jojo-beleid” noemt. Zij doelt daarmee op het beleid betreffende de zogenoemde salderingsregeling. Deze regeling, ooit ingevoerd om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, dreigde vanwege het grote succes ervan door minister Jetten met instemming van de Tweede Kamer te worden afgeschaft, wat vervolgens door de Eerste Kamer werd voorkomen. Uit het Hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen blijkt dan weer dat de salderingsregeling in 2027 zonder enige overgangsregeling zal verdwijnen.

Terecht hekelt de brancheorganisatie dit beleid, dat in de afgelopen tien maanden al zou hebben geleid tot een dramatische 95%-daling van installatieopdrachten!

Opnieuw: faillissementen
Geen wonder dat met dergelijke cijfers de sector, die de afgelopen jaren juist heeft geïnvesteerd in mensen, materiaal en opleidingen, vreest voor een golf aan faillissementen.

Conclusies en lessen
Er valt zeker het nodige aan te merken op het beleid van de overheid, zowel het toezicht op huisartsen als op het zwabberende stimuleringsbeleid voor zonnepanelen. In beide gevallen staan de getroffen ondernemers middelen ter beschikking om faillissement te voorkomen of schade te verhalen. Co-Med spande een succesvol kort geding aan om voortijdige publicatie van de maatregelen van de inspectie te vertragen. En de installateurs hebben wellicht een mogelijkheid hun schade te verhalen op de overheid, indien diezelfde overheid haar eerdere beloftes schond.

Veel belangrijker zijn echter de volgende lessen:

  • Ondernemers doen er goed aan te zorgen dat hun bedrijfsmodel niet volledig afhankelijk is van één subsidiestroom of één fiscale of andere regel.
  • In een sterk gereglementeerde markt moeten ondernemers hun bedrijfsmodel met de bevoegde toezichthouder afstemmen, althans ervoor zorgen dat met die toezichthouder voldoende communicatie wordt gevoerd om de relatie goed te houden en verrassingen te voorkomen.
  • Last but not least: ondernemers moeten zorgen dat zij zich gedegen laten  adviseren over de risico’s en (on)mogelijkheden van hun bedrijfsmodel.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven, mr. Laura Pordon, mr. Elze Bosma of mr. Emiel Brusse van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: