+31 (0) 20 30 520 30
LinkedIn

Jelmer Feenstra – Advocaat

Jelmer werkt in het ondernemings- en insolventierecht. Hij adviseert en procedeert over contracten, samenwerkingsvormen, financieringen, (de uitwinning van) zekerheden en aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast adviseert Jelmer ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders over reorganisaties, herstructureringen, doorstarts en naderende faillissementen.

Jelmers aanpak is doelgericht. Hij kan zich goed verplaatsen in zijn cliënten. Niet alleen in juridisch, maar ook in financieel en fiscaal opzicht. Omdat Jelmer regelmatig door de rechtbank als curator in faillissementen wordt aangesteld kan hij goed inschatten wat een curator belangrijk vindt. Jelmer maakt bij zijn advisering graag van die kennis gebruik.

Jelmer studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij zijn carrière als advocaat begonnen bij AKD, waar hij zich specialiseerde in geschillen en procedures op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie. Vervolgens werkte hij een jaar als ondernemingsrechtjurist bij een trustkantoor, waarna hij de overstap maakte naar Labré.