+31 (0) 20 30 520 30
+31 (0) 6 13 23 42 67

Francis ten Broeke – Advocaat

Francis is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert over een breed scala aan arbeidsrechtelijke kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, collectief en individueel ontslag, ontslag op staande voet, ziekte en re-integratie en concurrentiebedingen.

Zij houdt zich ook bezig met privacyrechtelijke vraagstukken. Dit zijn onder meer vraagstukken die zowel een arbeidsrechtelijk als privacyrechtelijk aspect hebben, zoals controle en toezicht op de werkvloer en monitoring van werknemers. Maar ook heeft zij kennis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en adviseert zij over het verwerken van persoonsgegevens, de verantwoordingsplicht onder de AVG en (het melden van) datalekken.

Francis treedt voornamelijk op voor werkgevers. Daarbij adviseert en procedeert zij voor zowel MKB-ondernemingen als grote (internationale) ondernemingen. Daarnaast staat Francis ook regelmatig werknemers bij.

De aanpak van Francis is praktisch en duidelijk. Zij is toegankelijk, goed bereikbaar en haar adviezen zijn to the point en helder. Zij gaat altijd op zoek naar de vraag achter de vraag: wat wil haar cliënt bereiken? Soms valt een praktische benadering dan te verkiezen boven een juridisch inhoudelijke oplossing.

In 2013 is Francis afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens haar studie werkte zij ruim vier jaar bij een juridisch advieskantoor, waar zij ondernemers en particulieren adviseerde over uiteenlopende zaken. Daarnaast studeerde zij zes maanden aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Na haar studie werkte Francis een aantal jaar in het bedrijfsleven en als advocaat ondernemingsrecht en arbeidsrecht bij FrankfortSluis Advocaten in Haarlem.

Francis heeft de specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Grotius Academie cum laude afgerond. In de Grotius Academie participeren rechtenfaculteiten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten (VAAN). Zij is penningmeester en voorzitter geweest van het bestuur van de Stichting Jonge Balie Nederland, een stichting die de belangen behartigt van jonge advocaten in Nederland.

Mr. ten Broeke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/amsterdam/mevrouw-mr-fm-ten-broeke/11414362353