Jelmer Feenstra – Advocaat

Jelmer werkt in het ondernemings- en insolventierecht. Hij adviseert en procedeert over contracten, samenwerkingsvormen, financieringen, (de uitwinning van) zekerheden en aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast adviseert Jelmer ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders over reorganisaties, herstructureringen, doorstarts en naderende faillissementen. Omdat Jelmer regelmatig door de rechtbank als curator in faillissementen wordt aangesteld kan hij goed inschatten wat een curator belangrijk vindt. Deze kennis gebruikt hij bij zijn advisering.

Jelmer studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij zijn carrière als advocaat begonnen bij AKD, waar hij zich specialiseerde in geschillen en procedures op het gebied van financiering, zekerheden en insolventie. Voordat hij in 2019 bij Labré kwam werken, heeft hij anderhalf jaar als jurist in het bedrijfsleven gewerkt.

Jelmer heeft de specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht van de Grotius Academie cum laude afgerond. In de Grotius Academie participeren rechtenfaculteiten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.

Mr. Feenstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Insolventierecht en Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid en Vennootschappen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/amsterdam/de-heer-mr-jr-feenstra/11559771788