Carry Dullaart – Partner

Carry adviseert ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders bij (‘distressed’) M&A-trajecten, herstructureringen, naderend faillissement, doorstarts en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast adviseert en procedeert hij over het aangaan en afwikkelen van samenwerkingen tussen en binnen vennootschappen. Carry wordt bovendien regelmatig door de rechtbank Amsterdam aangesteld als curator in faillissementen.

Tot de vaste cliënten van Carry behoort een groot aantal (internationale) ondernemingen, onder meer in de vastgoed- en IT-sector. Carry heeft affiniteit met en ervaring in de IT & Tech branche.

Cliënten waarderen Carry om zijn strategische aanpak, vasthoudendheid en pragmatische oplossingen, ook in zaken waarin succes niet voor het oprapen ligt. Carry hecht waarde aan korte en informele communicatielijnen met zijn cliënten en schept genoegen in het uitdenken en uitvoeren van (proces)strategieën. Bij M&A-transacties maakt hij zich de kern van de transactie met de daarbij horende risico’s snel eigen om deze vervolgens te vertalen naar heldere juridische documentatie.

Carry studeerde in 2008 af aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn studie werkte hij bij NautaDutilh en Cleber Advocaten, waar hij zich bezig hield met fusies en overnames, faillissementen en het namens banken uitwinnen van zekerheden.

Carry heeft de Grotius specialisatieopleidingen Insolventierecht (INSOLAD) en Vennootschap & Onderneming afgerond. Hij is lid van INSOL Europe en INSOLAD (Verenigingen voor Insolventierecht Advocaten). Daarnaast is hij lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Netherlands Association of Comparative and International Insolvency Law. Carry heeft namens INSOLAD geadviseerd over de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord).

Carry geeft regelmatig cursussen en presentaties over zijn vakgebied. Daarnaast publiceert hij artikelen en annotaties. Naast zijn werk als advocaat begeleidt hij jonge ondernemers op het gebied van interne bedrijfsvoering.

Mr. Dullaart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Insolventierecht (Faillissementen en Surceance van betaling) en Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames en Vennootschappen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/amsterdam/de-heer-mr-c-dullaart/13027142473