Ondernemings- en Insolventierecht

ESG – wat moet je ermee?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de afgelopen jaren aanzienlijk aan terrein gewonnen. In dat kader is er wetgeving opgesteld op het gebied van Environmental, Social and Governance (ESG). Zo worden ondernemingen gestimuleerd om milieuvriendelijke, gezonde, veilige en sociale praktijken te integreren in hun onderneming. En om die onderneming op een fatsoenlijke manier te besturen. Het doel van deze wetgeving is het bevorderen van duurzaam ondernemen en het organiseren van transparantie in de bedrijfsvoering. De Europese Unie wil met verschillende hervormingen ervoor zorgen dat ondernemingen een belangrijke rol gaan spelen in het bereiken van duurzame doelstellingen.

Er zijn twee wetten die voor grote ondernemingen verplichtingen scheppen over de manier van rapporteren en die de negatieve effecten van de activiteiten in kaart moeten brengen: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-Richtlijn) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD-Richtlijn). Daarnaast zijn er regels opgesteld die aangeven op welke manier beleggers moeten worden geïnformeerd over de strategie en duurzame doelstellingen van de onderneming.

Wat betekent dit voor u?
In principe (nog) niks. Op dit moment vallen kleine en middelgrote ondernemingen niet onder de hier boven genoemde regels. Ondernemingen vallen hier pas onder als zij gemiddeld meer dan 500 werknemers hebben en een omzet van meer dan EUR 150 miljoen. Als zij werkzaamheden in bepaalde (aangewezen) sectoren verrichten dan valt de onderneming eronder als deze 250 werknemers heeft en een omzet van meer dan EUR 40 miljoen. Als uw onderneming onderdeel is in de keten van een onderneming die hier wel onder valt, dan zult u wel de gevolgen gaan merken. Als u bijvoorbeeld een leverancier bent van Albert Heijn zal Albert Heijn ook gaan vragen naar uw duurzaamheidsprestaties. Zij moeten namelijk niet alleen rapporteren over hun eigen duurzaamheidsprestaties, maar ook over de praktijken van hun leveranciers. De verwachting is ook dat er op termijn verplichtingen worden ingevoerd voor kleine en middelgrote ondernemingen om zelf te moeten rapporteren over de duurzaamheid binnen hun onderneming. Vooralsnog is dat dus niet het geval.

De ESG-wetgeving is een belangrijke stap voor ondernemers in de richting van duurzamer ondernemen. Door het verplichten van bepaalde criteria en het opleggen van rapportageverplichtingen, wil de overheid ervoor zorgen dat ondernemingen verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het milieu, de samenleving en het bestuur. De overheid ziet graag dat ondernemingen zich proactief aanpassen aan de nieuwe wetgeving en dus een actieve bijdrage gaan leveren aan het bevorderen van duurzaamheid binnen hun onderneming. Kortom, milieubeleid en sociale aspecten zullen steeds belangrijker worden binnen uw onderneming. Ook al klinkt dit mogelijk nog als toekomstmuziek, een goed begin is vaak het halve werk. Wij denken graag met u mee als u zich hier vast op wil voorbereiden.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven, mr. Laura Pordon, mr. Elze Bosma of mr. Emiel Brusse van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: