Geen onderdeel van een categorie

Marije H.J. van der Tol, advocaat en Rechtsanwältin – onze liaison voor Nederlands-Duitse vraagstukken

Marije is sinds 1999 als advocaat verbonden aan ons kantoor. Tot 2010 was zij lid van de maatschap. Sedert 2011 doet zij veel ervaring op door haar werk als advocaat in Duitsland, met name op het gebied van het arbeidsrecht. Naast haar lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten vanaf 1996, is zij sinds afgelopen zomer ook als volledig bevoegde Rechtsanwältin in Duitsland toegelaten. Marije werkt vanuit Würzburg bij Cornea & Franz Rechtsanwälte voor Nederlandse en Duitse cliënten. Voor Labré Advocaten is zij de liaison voor Nederlands – Duitse vraagstukken. Labré stelde haar de volgende vragen.

Labré: ´Marije, hoe ervaar jij het werken voor cliënten in Duitsland?´

Marije´Als overwegend prettig. Duitsers verwachten een zeer hoge standaard van dienstverlening. Daarin zijn ze duidelijk doch vriendelijk. De adviezen aan Duitse cliënten zijn een stuk juridischer dan in Nederland. Dat ligt deels aan de Duitse cultuur, waarin vakkennis van groot belang is en deels aan het Duitse recht, dat vrij uitvoerig en fijnmazig is. Het Nederlands recht werkt nogal met open normen, waarin afwegingen naar redelijkheid en billijkheid een belangrijker rol spelen. De Nederlandse ondernemer verwacht voornamelijk een concreet advies zonder al te veel juridische poespas eromheen.´

Labré: ´Welke culturele verschillen in het zakenleven tussen Nederland en Duitsland springen in het oog?´

Marije: ´Nederlanders dienen rekening te houden met hiërarchiestructuren in Duitsland. Verder laat de Nederlandse ondernemer zich naar mijn ervaring nog wel eens leiden door een zeker opportunisme en doelen op korte termijn. De beslissingen van de Duitse ondernemer zijn eerder het resultaat van een langetermijnvisie en worden pas na gedegen voorbereiding genomen. Een gevolg daarvan is, dat Duitse ondernemingen vaker dan in Nederland een langdurige relatie met hun zakenpartners hebben. Het is voor Nederlandse ondernemers dus belangrijk de Duitse cultuur beter te begrijpen om zo hun eigen gedrag in het buurland te verbeteren. Hierdoor kunnen zij de betrekkingen met Duitse zakenpartners tot een groter succes te maken.

Labre: ´Heb je een paar concrete tips voor de Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken wil gaan doen?´

Marije: ´Formaliteit speelt in Duitsland bijvoorbeeld een grotere rol dan in Nederland. Let dus op zaken als titulatuur en tutoyeer pas als de Duitse partner je daarom vraagt, wat zelden het geval zal zijn. Verder raad ik aan in het Duits te communiceren. Nederlanders vergeten vaak dat Engels voor de gemiddelde Duitse ondernemer geen voor de hand liggende voertaal is. Voor het aanbieden van producten of diensten is het van belang een afspraak met de hoogst mogelijke persoon in de organisatie te krijgen. Benadruk en onderbouw in de presentatie vooral de hoge kwaliteit van het product of de dienst en toon gedegenheid. Kom verder toezeggingen na en wees steeds op tijd. De Duitser hecht aan pünktlichkeit!´

Labré: ´Dank je wel, Marije.´

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: