Bestuursrecht

Nieuw bestemmingsplan gemeente Amsterdam: ‘Landlust en Gibraltarbuurt’

Op donderdagavond 18 juni 2015 organiseert stadsdeel Amsterdam West een informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landlust en Gibraltarbuurt’.

Het plangebied bestaat uit de twee huidige bestemmingsplannen Admiraal de Ruijterweg en Landlust en wordt globaal begrensd door:

  • de Haarlemmertrekvaart in het noorden;
  • de Bos en Lommerweg en de Willem de Zwijgerlaan in het oosten;
  • de Jan van Galenstraat in het zuiden;
  • de Joos Banckersweg, de Vier Heemskinderenstraat, de Hertspieghelweg, de Sara Burgerhartstraat en het talud van de A10 in het westen.

Het nieuwe bestemmingsplan krijgt in principe een conserverend (=behoudend) karakter, maar er worden ook nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Een nieuw bestemmingsplan is een belangrijke planologische ontwikkeling. Een bestemmingsplan bevat voor een ieder bindende regels over het gebruik en het bebouwen van een perceel.

Helaas blijkt uit de praktijk dat een nieuw bestemmingsplan nadelige effecten kan hebben voor bewoners of bedrijven. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat u geen tuinhuis meer mag bouwen waar dit voorheen wel mocht of dat de gebruiksmogelijkheden van uw bedrijfspand worden verkleind. Een andere mogelijkheid is dat het bestemmingsplan in de directe omgeving van uw woning of bedrijf onwenselijke ontwikkelingen zal toestaan.

Woont u in het plangebied of is uw onderneming aldaar gevestigd, dan verdient het aanbeveling om u op korte termijn van de consequenties van het bestemmingsplan voor uw woon- en werkomgeving op de hoogte te stellen.

Voor een link naar de website van de gemeente over het voorontwerp kunt u hier klikken.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu