Vastgoed / Huurrecht

Regeling woongroepen 2014 alweer afgeschaft

Binnen de gemeente Amsterdam geldt dat een zelfstandige woning door maximaal 2 volwassen mag worden bewoond, al dan niet met kinderen. Voor bewoning door meer dan 2 volwassenen was in beginsel altijd een vergunning voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte vereist.

In februari 2014 heeft de gemeente beleid ingevoerd op grond waarvan het onder voorwaarden toch mogelijk was om een woning zonder vergunning met meer dan twee volwassen te bewonen. Dit werd dan een ‘woongroep’ genoemd. De woongroep en de woning waarin deze was gehuisvest, moest dan wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. In plaats van een vergunningplicht gold er voor woongroepen een meldingsplicht. Labré advocaten is destijds namens een aantal vastgoedverhuurders betrokken geweest bij de totstandkoming van dit beleid.

Wijziging regels
Inmiddels is de woongroep als vergunningvrije vorm van woningdelen per 1 januari 2017 alweer afgeschaft. Per die datum kunnen binnen de gemeente Amsterdam geen nieuwe woongroepen meer worden aangemeld. In plaats daarvan geldt, zoals vóór februari 2014, weer een vergunningplicht. Woongroepen die zich tot 1 januari 2017 rechtsgeldig hebben aangemeld mogen blijven bestaan, mits zij blijvend voldoen aan de voorwaarden voor een woongroep.

Amsterdam wil met het nieuwe beleid de regelgeving voor woningdelen verduidelijken. Uit een evaluatie van het beleid woningdelen bleek dat de bestaande regels onvoldoende duidelijk waren voor zowel huurders als verhuurders. Door het stellen van een aantal voorwaarden wil Amsterdam ruimte bieden aan woningdelen en daarnaast overlast voor omwonenden tegen gaan. Klik hier om deze voorwaarden te lezen. 

Invoeren Bibob-toets
In de huisvestingsverordening is de mogelijkheid opgenomen om in het kader van aanvraag voor een omzettingsvergunning een Bibob-toetsing uit te voeren.

Boetes voor omzetting zonder vergunning
Per 1 januari 2017 gelden er boetes voor het zonder vergunning omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte. De boetes kunnen in hoogte variëren van € 6.000,- tot € 20.500,-. De gemeente heeft aangekondigd extra in te zullen zetten op handhavingsacties.

Hospita-regeling
De hospita-regeling blijft ongewijzigd.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, of mr. Tim Sanders van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: