Bestuursrecht

Woonfraude melden? Verhuurders opgelet!

Al enige jaren wordt op de website van de gemeente Amsterdam vermeld dat wie een vermoeden van woonfraude heeft, dit bij de gemeente (Meldpunt Zoeklicht) kan melden.  Voorbeelden van situaties die bij Zoeklicht kunnen worden gemeld zijn:

  • illegale (onder) verhuur/ illegale bewoning;
  • een woning die al lang leegstaat;
  • illegale verhuur van een woning of woonboot aan toeristen;
  • een wietplantage of drugshandel in een woning;
  • prostitutie in een woning, enzovoort.

Ook eigenaren/vastgoedprofessionals kunnen telefonisch of door middel van het uploaden van een digitaal formulier op eenvoudige wijze melding maken van dergelijke overtredingen. Op de website van de gemeente is te lezen dat overtreders vervolgens kunnen worden beboet indien daadwerkelijk een overtreding wordt geconstateerd. Een goede zaak, althans zo lijkt het.

Boete
Wat de gemeente echter (nog steeds) niet expliciet op haar website vermeldt, is dat een dergelijke melding helaas niet zonder risico is. Pandeigenaars die melding maken van een vermoedelijke woonfraude in een door hen verhuurde woning (vaak gaat het om overtredingen door huurders), kunnen namelijk vervolgens zelf ook een boete krijgen. Deze boetes kunnen oplopen tot wel € 20.500,- per woning. Pandeigenaars zijn volgens de gemeente namelijk tot in hoge mate medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun panden. Er kan bijna gesproken worden over een risicoaansprakelijkheid voor de pandeigenaar. De bestuursrechter is het op dat punt helaas vaak met de gemeente eens. Door een overtreding te melden kunnen goedwillende vastgoedprofessionals zich op die manier dus lelijk in de vingers snijden.

Om de bovenstaande reden geven wij vastgoedprofessionals die vermoedens van woonfraude hebben, in overweging hier op gepaste wijze mee om te gaan. Het verdient aanbeveling om bij zulke vermoedens om advies te vragen van juridische experts. Labré advocaten beschikt over ruime ervaring om u in deze gevallen bij te staan. 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu