Vastgoed / Huurrecht

Initiatiefvoorstel handhaving kraakverbod aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 maart jl.  het initiatiefwetsvoorstel “Handhaving Kraakverbod” aangenomen.

Het voorstel is een initiatief van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA). Het voorstel wijzigt in het Wetboek van Strafvordering de gerechtelijke procedure om tot ontruiming te komen. Hiermee willen de initiatiefnemers de periode tussen aankondiging en daadwerkelijke ontruiming verkorten.

In de huidige situatie worden ontruimingen acht weken van tevoren aangekondigd, hetgeen krakers nog de gelegenheid biedt een kort geding aan te spannen om ontruiming te voorkomen. Tot er een uitspraak ligt mogen ze niet worden uitgezet. Dat kan dus weken duren.

Op basis van de aangenomen aanscherping krijgt de rechter-commissaris de bevoegdheid binnen 72 uur een machtiging te verlenen aan de officier van justitie. De officier kan vervolgens opsporingsambtenaren bevelen om te ontruimen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam riep samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) de Eerste Kamer nog op om tegen de aanscherping van het kraakverbod te stemmen. Zonder succes dus.

De praktijk zal leren of het in de praktijk inderdaad – ook in Amsterdam – tot een snellere ontruiming leidt.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, of mr. Tim Sanders van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu