Ondernemings- en InsolventierechtVastgoed / Huurrecht

Hotel Boutique – Liefhebber tussen hoop en vrees; over WHOA en TOA

In de vorige aflevering van dit feuilleton hebben de uitbaters van hotel Boutique het faillissement (tijdelijk) kunnen afwenden. De nieuwe datum waarop het faillissement zal worden behandeld komt echter met rasse schrede naderbij. Hoewel een tweede en zelfs derde uitstel van het faillissementsverzoek mogelijk is, wenst het echtpaar Liefhebber een (definitieve) oplossing. De advocaat gaat dan ook aan de slag.

Hij komt echter al snel tot de conclusie dat het Liefhebber B.V. met de inkomsten van de afhaalmaaltijden en de verhuur van de fitnessapparaten nooit zal lukken om alle schulden te voldoen, laat staan ook nog eens op de achterstallige schulden in te lopen. Ook niet als de faillissementsaanvraag met twee keer twee maanden op grond van de “Tijdelijke voorziening betalingsuitstel Covid-19” wordt aangehouden.

De advocaat weet dat op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) in werking is getreden. De WHOA is bedoeld voor (in de kern) levensvatbare ondernemingen die opgezadeld zijn met een (te) hoge schuldenlast en daardoor failliet dreigen te gaan. Onder de WHOA kan de potentieel insolvente onderneming haar schuldeisers buiten faillissement een herstructureringsakkoord aanbieden. Sterker nog, het kan zelfs aan schuldeisers worden opgelegd! Een uitstekende faciliteit dus om een schuldenberg aan te pakken en faillissement af te wenden.

Het opstellen van een herstructureringsakkoord kost echter tijd en geld. Laten dat nou net de problemen zijn waar Liefhebber mee kampt; zij kan geen liquiditeiten vrijmaken om de kosten van het opstellen van het akkoord te betalen, laat staan de financiering van het akkoord zelf. Daarnaast heeft zij haast, want over enkele weken staat zij weer voor de rechter voor de uitgestelde behandeling van het faillissementsverzoek.

De advocaat heeft zijn oog laten vallen op een kamerbrief van 21 januari 2021, waarin de Ministers van EZ, Financiën en SZW uitbreidingen van het economisch steun- en herstelpakket aankondigen. De brief voorziet onder meer in:

  • het openstellen van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor middelgrote ondernemingen;
  • het verhogen van de vergoedingspercentages van de TVL;
  • ondersteuning van startende ondernemingen en de evenementensector; en
  • het openstellen van de zogenoemde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.

Daarnaast kondigen de ministers in de kamerbrief aan dat voor het tweede kwartaal 2021 richtlijnen worden ontwikkeld voor de behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers. Het doel van de richtlijnen is dat een gezamenlijke tijdelijke versoepeling en uniformering van de saneringsvoorwaarden met belangrijke schuldeisers wordt bewerkstelligd. Het kabinet beoogt dit door:

  • de termijnen voor het uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen;
  • een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen;
  • onderdeel van de soepelere en efficiënter behandeling is dat de Belastingdienst (nieuwe) saneringsverzoeken met een ‘welwillende’ blik zal beoordelen.

Bovendien introduceert het kabinet een zogenaamd Time-Out Arrangement-krediet (“TOA-krediet”). Het is bedoeld voor ondernemers die, met gebruikmaking van de WHOA, hun bedrijf willen herstructureren. Het TOA-krediet is zoals het woord zegt een ‘krediet’ (lening) in de vorm van achtergesteld vermogen en moet bijdragen aan het buffervermogen van de (MKB-)onderneming.

De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij ‘Qredits’, de non-profit kredietverstrekker uit Almelo. Het kabinet heeft EUR 200 miljoen vrijgemaakt. Voor het TOA-krediet komen slechts ondernemingen in aanmerking die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en genoeg levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Hoewel nog weinig bekend is over het TOA-krediet, lijkt het toepassen van de WHOA met gebruikmaking van TOA-krediet het ei van Columbus voor Liefhebber. Een kleine tegenvaller is wel: het kredietinstrument is nog niet beschikbaar.  Daar een tweede en derde aanhouding van de faillissementsaanvraag nog mogelijk is, dient de advocaat een aanhoudingsverzoek in. Dit alles in de hoop dat spoedig een beroep op TOA-krediet kan worden gedaan en zo de benodigde liquide middelen kunnen worden verkregen voor een WHOA-akkoord.

NB: het wachten is op de uitwerking het TOA-krediet. Op het moment dat deze faciliteit wordt geïntroduceerd zullen wij u daarover informeren. Of u in aanmerking komt voor een TOA-krediet zal afhangen van uw specifieke situatie. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de sectie ondernemings- en insolventierecht van Labré.


Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Sjef BartelsCarry Dullaart en Jelmer Feenstra van de sectie Ondernemingsrecht of met Tim BoerStephan KloostermanStefan Pentinga of  Tim Sanders van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu