Publicatie

Publicatie: Over de rechthebbende(n) van een koopsom op de notariële kwaliteitsrekening – een bespreking van ECLI:NL:HR:2021:588 (JOR 2021/228)

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: