Arbeidsrecht

Wet ‘werken waar je wilt’ verworpen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel voor de nieuwe ‘thuiswerkwet’ de Wet ‘werken waar je wilt’, gisteren, 26 september 2023, verworpen. Dit wetsvoorstel zou gaan regelen dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. Daarmee zou de Wet werken waar je wilt de Wet ‘flexibel werken’ gaan veranderen.

Achtergrond Wet werken waar je wilt
De indieners van de thuiswerkwet hebben in het wetsvoorstel het SER-advies overgenomen, waarin een recht op hybride werken werd geadviseerd zodat werknemers meer vrijheid zouden krijgen om te werken vanaf verschillende locaties. Het wetsvoorstel zou gaan regelen dat werkgevers niet zomaar ‘nee’ zouden kunnen zeggen tegen een thuiswerkverzoek – waaronder ook een verzoek tot werken buiten Nederland maar wel in de Europese Unie – zoals dat nu wel mag. De werkgever kan volgens het wetsvoorstel het verzoek enkel afwijzen indien er belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen zijn.

Wetsvoorstel verworpen
Uit eerdere debatten over het initiatiefwetsvoorstel bleek nog dat de meeste fracties wel voor het wetsvoorstel waren, maar gisteren werd duidelijk dat zij het nut en de noodzaak er toch niet van inzagen. Ook twijfelden veel fracties over de regeldruk voor werkgevers die het wetsvoorstel mogelijk met zich mee zou brengen. Er komt dus geen nieuwe wetgeving die het thuiswerken verder regelt.

Tot slot is er nog wel een motie ingediend, met het verzoek aan het (nieuwe) kabinet zo snel mogelijk het hernieuwde gesprek met Duitsland en België aan te gaan om het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders op te lossen en daarbij te bezien in hoeverre de verschillende oplossingen ook voor grenswerkers toe te passen zijn, zodat ook een deel van de discoördinatie met sociale zekerheid wordt opgelost.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Francis ten Broeke of mr. Liza Krijgsheld van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: