Bestuursrecht

Leegstandverordening Amsterdam in werking getreden

Met ingang van 1 juli 2011 is de leegstandverordening Amsterdam in werking getreden. De kern van deze verordening is dat eigenaren van kantoorgebouwen die vanaf 1 juli 2011 langer dan zes maanden leegstaan, de plicht hebben dit aan de Gemeente te melden. Binnen drie maanden na deze melding gaat de Gemeente met de eigenaar in overleg om samen een oplossing te vinden. Daarbij moet de eigenaar zich actief opstellen en zich inspannen om de leegstand te beëindigen. Doet de eigenaar dat niet, dan kan de Gemeente zelf een gebruiker voor het pand aandragen. Indien eigenaren structureel weigeren leegstand te melden dan wel weigeren samen met de Gemeente te zoeken naar een oplossing voor een pand, kan de Gemeente besluiten tot toepassing van het bestuursdwang in de vorm van een last onder dwangsom dan wel een bestuurlijke boete opleggen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu