Warwick Legal Network

Maak gebruik van ons netwerk!

Na afsluiting van een dossier ontvangen cliënten van LRT-advocaten een e-mail met een link naar een online enquête over klanttevredenheid. Vervolgens wordt verzocht een zestal vragen te beantwoorden over onze dienstverlening. Uit de enquête blijkt dat de cliënten van LRT-advocaten zonder uitzondering tevreden zijn over de juridische dienstverlening, de (telefonische) bereikbaarheid van de behandelende advocaat en de voorafgaande inschatting van de zaak in verhouding tot het uiteindelijk behaalde resultaat. De facturatie, de specificatie van de werkzaamheden en de voorwaarden waaronder LRT-advocaten werkt, werden als helder en inzichtelijk beoordeeld. Uit de enquête blijkt echter ook dat slechts 20% van u bekend is met het internationale netwerk waar LRT-advocaten bij is aangesloten, het Warwick Legal Network (WLN). Dat is jammer en dat zullen we proberen te verbeteren, want wij steken veel tijd in WLN en verlenen u graag toegang tot dit netwerk.

WLN is een netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren. Via WLN heeft u toegang tot 550 juristen op 50 locaties in 25 verschillende landen binnen Europa. Indien WLN geen netwerk was van onafhankelijke kantoren maar één kantoor, zou WLN qua omvang in de top 10 staan van Europese advocatenkantoren. De advocaten van WLN ontmoeten elkaar twee keer per jaar. Op die conferenties wordt kennis uitgewisseld over grensoverschrijdende onderwerpen en worden voor het netwerk belangrijke zaken besproken zoals kwaliteitswaarborging, verwijzingen en marketing. Binnen WLN bestaan praktijkgroepen op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed, vennootschapsrecht, fusies & overnames, insolventie en internationale contracten. In die praktijkgroepen wordt veel kennis overgedragen. Soms wordt via WLN een gezamenlijke “pitch” gedaan voor een groot Europees project. Maar het belangrijkst is dat we elkaar ontmoeten bij die presentaties en discussies en tijdens het informele programma. Daardoor weten wij namelijk precies welke buitenlandse advocaat of welk kantoor goed bij u of uw bedrijf past.

De tarieven binnen WLN zijn in overeenstemming met de lokale markt. Dat betekent bijvoorbeeld dat in Oost Europa de tarieven fiks lager zijn dan u gewend bent ten opzichte van West-Europese landen. Maar ook in de West-Europese landen liggen de tarieven binnen WLN ruim onder de tarieven van de grote internationale kantoren. Dat kan zonder kwaliteitsverlies, omdat de overhead nu eenmaal veel lager is. Alle advocatenkantoren binnen WLN weten bovendien wat er speelt binnen hun jurisdictie en spreken letterlijk én figuurlijk de taal; zij kennen de “couleur locale”. Dat laatste is absoluut een pré in het zaken doen. Maak daarom gebruik van ons netwerk. Het is er voor u. John van Loo informeert u graag over WLN en wat wij en onze buitenlandse collega’s voor u kunnen betekenen bij het internationale zaken doen.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: