Arbeidsrecht

Positie payrollwerknemer wordt verbeterd met nieuw ontslagbesluit

Per 1 januari 2015 worden belangrijke wijzigingen in het ontslagbesluit doorgevoerd waarmee de positie van de payrollwerknemer wordt verbeterd. Dit betekent ook dat het voor payrollwerkgevers lastiger zal worden om de arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer te beëindigen.

Onder de huidige regelgeving kan een payrollwerkgever in beginsel gewoon een ontslagvergunning van het UWV verkrijgen als de opdrachtgever (inlener) zijn opdracht opzegt. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn echter afspraken gemaakt over een betere ontslagbescherming voor payrollwerknemers en op basis daarvan zijn nu nieuwe regels vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 geldt het volgende: als de opdrachtgever de payrollovereenkomst met de payrollwerkgever beëindigt en de payrollwerkgever daarom een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt, dan zal UWV aan de hand van de omstandigheden bij de opdrachtgever toetsen of de ontslagvergunning moet worden verleend.

Bijvoorbeeld: als de payrollovereenkomst door de opdrachtgever wordt opgezegd omdat sprake is van een verstoorde relatie met de payrollwerknemer, dan moet worden aangetoond dat bij (en door) de opdrachtgever voldaan is aan de voorwaarden voor ontslag op basis van een verstoorde arbeidsrelatie en dat herstel van deze relatie niet mogelijk is. Een ander voorbeeld: wordt de payrollovereenkomst opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen, dan moet het bestaan van deze redenen bij de opdrachtgever daadwerkelijk aannemelijk worden gemaakt. Ook moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

Er is bij deze nieuwe regelgeving ook voorzien in overgangsrecht: voornoemde regels zijn alleen van toepassing als de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst tussen de payrollwerkgever en payrollwerknemer ligt op of na 1 januari 2015. Deze overgangsperiode duurt tot 1 juli 2015. Daarna gelden de regels voor alle lopende arbeidsovereenkomsten.

Bent u payrollwerkgever? Dan is het van belang om bij het aangaan van de payrollovereenkomst te bedingen dat de opdrachtgever bij beëindiging van een payrollovereenkomst alle benodigde informatie moet verstrekken voor de ontslagaanvraag. Door de nieuwe regels zullen payrollwerkgevers waarschijnlijk risico’s willen verplaatsen naar de opdrachtgevers, waardoor de voordelen van een payrollconstructie mogelijk verdwenen. Betekenen deze nieuwe regels het einde van payrolling? De toekomst zal het uitwijzen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Francis ten Broeke of mr. Liza Krijgsheld van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: