Bestuursrecht

Chaos in de Stopera over de voorgestelde wijzigingen in de Huisvestings-verordening 2020

In ons nieuwsbericht van 7 november jl. schreven wij over de wijzigingen die per 1 januari 2020 gaan plaatsvinden in de (nieuwe) Huisvestingsverordening Amsterdam (HVV 2020).

Wij berichtten daarin ook dat de aangepaste voorstellen zouden worden behandeld in de raadscommissie Wonen en Bouwen op woensdag 20 november jl.. Deze behandeling heeft gisteren plaatsgevonden.

Volgens nieuwsberichten van ‘Het Parool’  en van ‘Nu.nl’ was het chaos in de Stopera. Tientallen studenten, beleggers en houders van B&B’s wilden inspreken in de vergadering van de raadscommissie Wonen en Bouwen. De raadsleden gaven aan dat zij nog te weinig informatie hadden om een besluit te kunnen nemen. Gisteren zijn de raadsleden er niet uitgekomen en daarom zullen zij op 11 december a.s. verder debatteren.

De onderwerpen die gisteren aan bod kwamen, waren onder meer de quota voor het aantal te verlenen omzettingsvergunningen, het invoeren van de individuele huurcontracten en de vergunningplicht voor B&B’s.

Labré advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet. Als u hier meer over wilt weten, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu