Ondernemings- en Insolventierecht

De WHOA! maakt sanering makkelijker

Het Nederlandse instrumentarium voor herstructureringen is al decennia incompleet. Naast het faillissement zelf, dat met de doorstart een nogal grof getand instrument voor de herstructurering van een onderneming biedt, was er weinig anders. De surseance van betaling is al jaren geleden in onbruik geraakt; te omslachtig, te traag, te veel gedoe.

Prepack
Enkele jaren geleden leek het erop dat de prepack nieuwe mogelijkheden bood. In een prepack onderzoekt een “beoogd curator” in stilte de mogelijkheden voor een doorstart, die dan onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement plaatsvindt. In de jaren 2015-2017 werd de prepack door rechtbanken enthousiast toegepast, hoewel daar tot op dat moment geen wettelijke basis voor was. Het later in gediende wetsvoorstel om de prepack te formaliseren, heeft het niet tot wet gered. Het Europese Hof van Justitie gooide met het Smallsteps-arrest roet in het eten. Het Hof besliste dat een doorstart via een prepack betekent dat al het personeel met behoud van alle rechten in dienst treedt van de overnemer. En daarmee verloor de prepack haar aantrekkelijkheid. De Hoge Raad heeft hierover opnieuw vragen gesteld aan het Europese Hof, maar voorlopig verkeert de prepack in een juridische twilight zone.  
WOAH!
Gelukkig heeft de wetgever niet stilgezeten en heeft zij de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ofwel WHOA het licht doen zien. Deze wet is afgelopen dinsdag door de eerste Kamer goedgekeurd en zal binnenkort in werking getreden.

Hiermee zal het eenvoudiger worden om de schulden van een onderneming in financiële problemen door middel van een akkoord te saneren. Als de meerderheid van schuldeisers het samen eens wordt over gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld, kan het niet meer zo zijn dat één individuele schuldeiser of aandeelhouder de sanering dwarsboomt. Die schuldeiser of aandeelhouder wordt dan gedwongen mee te werken. Het wordt in dit soort situaties dus makkelijker om tot een schuldsanering te komen en het bedrijf voort te zetten. Dat is goed voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met faillissement. In de komende maanden zal dus duidelijk worden of de WHOA faillissementen kan helpen voorkomen.

Sjef Bartels en Carry Dullaart van de sectie Ondernemings- en insolventierecht waren nauw betrokken bij het wetgevingsproces en kennen als geen ander de mogelijkheden die de WHOA biedt maar ook de valkuilen. Zij beantwoorden graag uw vragen. 

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Mayk Koria, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra of mr. Laura Pordon van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu