Ondernemings- en InsolventierechtVastgoed / Huurrecht

Hotel Boutique – een juridisch feuilleton over huurrecht en faillissementsrecht

Achtergrond

Het aantal faillissementen in 2020 was historisch laag. Toch is de breed gedragen verwachting dat er nog een grote hoeveelheid faillissementen zal volgen. Mr.drs. J.C.A.T. Frima, de voorzitter van Recofa (het landelijk overlegorgaan van rechter-commissarissen) schreef in haar bijdrage voor de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht het volgende:

“Het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland is historisch laag, en kijkend naar het aantal insolventierekesten dat de komende weken voor het eerst op zitting zal komen, zal het aantal uitgesproken faillissementen tot het einde van het jaar waarschijnlijk erg laag blijven. Dat er een crisis aan komt, daar is evenwel (bijna) iedereen van overtuigd.”

Vooral de horeca, evenementenbranche en hotelsector hebben het zwaar.

Een faillissement heeft verstrekkende (juridische) gevolgen voor diverse betrokken partijen. De secties Vastgoed en Ondernemings- en insolventierecht van Labré hebben daarom de krachten gebundeld. Zij zullen in een reeks artikelen aan de hand van een fictieve casus een aantal onderwerpen bespreken die op het snijvlak van het huurrecht en het insolventierecht liggen.

Casus: Hotel Boutique

Op de Leliegracht te Amsterdam is al 21 jaar gevestigd het charmante Hotel Boutique. Het hotel wordt gerund door het echtpaar Liefhebber. Zij runnen de exploitatie vanuit de vennootschap Liefhebber B.V. Zij hebben 5 mensen in vaste dienst en een aantal oproepkrachten.

Eigenaar van het pand is Hotel Real Estate B.V. Liefhebber B.V. huurt het pand op basis van een ROZ-huurovereenkomst, die is ingegaan in 1999. De huurprijs is in 2019 op basis van een zogenaamde huurprijsherzieningsprocedure bijna verdubbeld.

Het hotel zit met zijn faciliteiten als een sportschool en een top-end restaurant in het hogere segment van hotels. Het heeft altijd goed gedraaid en wordt met name geboekt door Amerikanen en Japanners. Sinds de coronacrisis heeft zich echter een enorme terugval voorgedaan in de omzet, waardoor het echtpaar Liefhebber inmiddels het water aan de lippen staat.

Om die reden heeft Liefhebber B.V. haar verhuurder om een tegemoetkoming gevraagd. De verhuurder heeft over het tweede kwartaal (april t/m juni) een korting van 50% gegeven. Liefhebber B.V. heeft de andere helft nog kunnen voldoen uit de reserves uit het verleden. Voor het derde kwartaal (juli t/m september) hebben partijen ook een afspraak gemaakt: de helft moest worden betaald en de andere helft zou dan gelijktijdig met het vierde kwartaal (oktober t/m december) voldaan moeten worden. Helaas is het Liefhebber B.V. niet gelukt om aan de betalingsafspraak te voldoen. Het laatste beetje liquide middelen dat het hotel nog had heeft het moeten aanwenden voor de overige lasten.

Kortom, zowel de tweede helft van het derde kwartaal als het vierde kwartaal is volledig onbetaald gebleven. Het echtpaar heeft gebruik gemaakt van alle steunmaatregelen, maar helaas is dat onvoldoende. Hun financiële reserves raken op.

Er moet nu echt iets gebeuren.

In komende deel leest u hoe de verhuurder tracht Hotel Boutique te ontruimen en vervolgens het faillissement aanvraagt.


Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Sjef BartelsCarry Dullaart en Jelmer Feenstra van de sectie Ondernemingsrecht of met Tim BoerStephan KloostermanStefan Pentinga of  Tim Sanders van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: