Bestuursrecht

Raad van State matigt boetes voor woningeigenaren voor verhuur aan toeristen in Amsterdam

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 28 oktober 2020 een belangrijke uitspraak gedaan over matiging van bestuurlijke boetes. De Afdeling oordeelde in deze zaak dat drie boetes van € 24.000, – die door de gemeente Amsterdam waren opgelegd aan de drie afzonderlijke eigenaren van een woning wegens verhuur aan toeristen, dienden te worden gematigd tot € 8.000, – per eigenaar.

Wat was er aan de hand?
Drie inwoners van Amsterdam waren gezamenlijk eigenaar van een aantal woningen in Amsterdam die zij via een professionele tussenpersoon verhuurden als pensioenbelegging. Ook hadden zij gezamenlijk een aannemersbedrijf in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Het was de bedoeling dat de woningen werden verhuurd aan expats.

De gemeente Amsterdam had aan iedere eigenaar afzonderlijk een boete van € 24.000 opgelegd omdat uit een controle was gebleken dat hun woningen werden verhuurd aan toeristen.

Een van de vragen die voorlagen was of deze boetes dienden te worden gematigd.

De eigenaren stelden dat het opleggen van driemaal dezelfde boete omdat zij toevallig alle drie voor een deel eigenaar waren van de woningen, onterecht en onevenredig was. De eigenaren moesten nu in totaal € 72.000, – aan boetes betalen terwijl in het geval de woningen maar één eigenaar zouden hebben gehad dit één keer € 24.000, – zou zijn. Ook betoogden zij dat als zij de woningen in hun vof hadden ondergebracht, of bijvoorbeeld in een BV, ze maar één keer zouden zijn beboet voor precies dezelfde overtreding. Het enkele feit dat ze de woningen in privé als pensioenvoorziening hadden, leidde nu tot zeer hoge boetes.

De Afdeling was het eens met de argumenten van de eigenaren en oordeelde dat de gemeente voor de verschillen in beboeting ‘geen draagkrachtige en overtuigende motivering’ heeft kunnen geven. De boetes werden daarom gematigd naar € 8.000, – per eigenaar.   

Lessen voor de praktijk
Hoewel uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat bestuurlijke boetes niet zelden in stand blijven, maakt deze uitspraak duidelijk dat het aanvechten van opgelegde bestuurlijke boetes ook lonend kan zijn. Zie in dat kader ook ons nieuwsbericht van 5 december 2017 ‘Aanvechten van opgelegde bestuurlijke boetes loont’.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu