Ondernemings- en Insolventierecht

Let op: Deze week op 27 maart 2022 treedt het UBO-register in werking!

In twee eerdere artikelen, deel 1 en deel 2 hebben wij uitgelegd wat de verplichtingen zijn voor bestaande en nieuwe vennootschappen en entiteiten ten aanzien van het UBO-register. Hier nog even in enkele punten de kern van de situatie.

Wat is een UBO en wat is het UBO-register?

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bevat een speciaal UBO-register. De uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owner, ofwel: de UBO) is de natuurlijk persoon die i) (mede)eigenaar is van, ii) stemrecht heeft in, iii) een economisch belang heeft in of iv) zeggenschap heeft over een vennootschap of andere entiteit. In het UBO-register kunnen entiteiten (die daartoe verplicht zijn) hun UBO’s registeren. Per juridische entiteit verschillen de gehanteerde criteria om te bepalen of iemand een UBO is. De volgende personen kunnen ook als UBO worden aangemerkt:

  1. iemand die in het buitenland woont;
  2. een natuurlijk persoon die een belang houdt in een Nederlandse entiteit, al dan niet via een buitenlandse entiteit;
  3. een natuurlijk persoon die als ‘pseudo-UBO’ kan worden aangemerkt.

De entiteit is verantwoordelijk voor het registeren en bijhouden van haar UBO’s in het Handelsregister. In het UBO-register worden de volgende gegevens geregistreerd:

  1. Persoonsgegevens (zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit);
  2. De aard van het belang in de entiteit (zoals aandelen, stemrecht of eigendomsbelang) en de omvang van het economisch belang;
  3. BSN of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
  4. Afschrift van een geldig identiteitsdocument;
  5. Afschrift van documenten waaruit de aard en omvang van het economisch belang uit blijken (zoals een aandeelhoudersregsiter of akte van oprichting).  

Indien de entiteit zich niet houdt aan de registratieverplichting, kan dit leiden tot bestuurlijke handhaving (zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en/of dwangsommen) en zelfs strafrechtelijke handhaving (economisch delict).

Wilt u een en ander nog een keer teruglezen over het UBO-register? Zie voor deel 1 hier en voor deel 2 hier.

Vóór 27 maart 2022 dient de UBO te zijn geregistreerd!

Zoals hiervoor al aangekondigd komt de deadline voor het registreren van de UBO met rasse schreden dichterbij. Hoewel verschillende politieke partijen de minister van Financiën recent hebben verzocht om de deadline te laten vallen, is het onzeker of de minister van Financiën dat verzoek zal honoreren. Het ministerie van Financiën heeft namelijk een (eerder) verzoek van werkgeversorganisaties om uitstel naast zich neergelegd. Neem daarom het zekere voor het onzekere en registreer de UBO van de entiteit vóór 27 maart 2022 indien dit nog niet is gedaan.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven, mr. Laura Pordon, mr. Elze Bosma of mr. Emiel Brusse van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: