Vastgoed / Huurrecht

Update: opkoopbescherming Amsterdam

In een eerder artikel schreven wij al over de wijziging van de Huisvestingswet 2014 per 1 januari 2022. Door deze wijziging hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om regels op te stellen omtrent het verbieden van de verhuur van bepaalde woningen. Een aantal gemeentes, waaronder de gemeente Amsterdam heeft inmiddels gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

Gemeente Amsterdam

In ons eerdere artikel schreven we dat de gemeente Amsterdam van plan was om de opkoopbescherming vanaf 1 april 2022 in te voeren voor alle gebieden van de stad. Daarnaast was de gemeente Amsterdam van plan om de opkoopbescherming te laten gelden bij woningen met een WOZ-waarde tot en met € 512.000,-. Bij het publiceren van ons eerdere artikel moest de gemeenteraad van Amsterdam nog besluiten over dit voorstel.

Inmiddels heeft de gemeenteraad met een en ander ingestemd en is de Huisvestingsverordening hierop aangepast. De opkoopbescherming is daarmee vanaf 1 april 2022 van kracht in de vorm zoals hierboven beschreven. Gevolg daarvan is dat het verhuren van woningen met een WOZ-waarde tot 512.000,- na koop daarvan in principe niet is toegestaan. Hierop bestaan maar een beperkt aantal uitzonderingen.

Handhaving

Op overtreding van de opkoopbescherming zijn boetes gesteld. Die boetes kunnen hoog oplopen.

In het geval een woning wordt verhuurd terwijl het mogelijk was om een vergunning of ontheffing voor de verhuur te verkrijgen bedraagt de boete in principe € 8.700,-.

Als een vergunning of ontheffing niet mogelijk was, kan de gemeente Amsterdam een boete met een maximum van € 21.750,- per woning opleggen.

Tot slot

De gemeente Amsterdam wil met deze regels voorkomen dat beleggers woningen met een WOZ-waarde tot € 512.000,- kopen. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit doel hiermee behaald zal worden. Verder zal moeten blijken hoe wordt omgegaan met de uitzonderingen.

We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, mr. Nathalie Berenschot of mr. Siegrid Reitsma van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: