Vastgoed / Huurrecht

Minister De Jonge wil middenhuur reguleren

Het kabinet wil de prijzen van middenhuur gaan reguleren. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wonen op 19 mei jl. bekendgemaakt.

Minister De Jonge wil een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, straks onder de gereguleerde middenhuur laten vallen. Het woningwaarderingsstelsel (ook wel bekend als het puntensysteem) bepaalt dan de maximale huurprijs. Nu geldt dat puntensysteem alleen voor sociale huurwoningen. De exacte bovengrens van de regulering moet nog worden bepaald, maar komt volgens het ministerie tussen de € 1.000 en 1.250 te liggen. Het streven van minister De Jonge is om de nieuwe plannen in 2024 te laten ingaan.

Het doel van het reguleren van de prijzen van de middenhuur is om meer huurwoningen in het middenhuursegment (die nu onderdeel zijn van de vrije huursector) te krijgen, zodat mensen met een middeninkomen makkelijker een huurwoning kunnen krijgen die past bij hun inkomen.

Het is echter de vraag of dat doel wordt bereiken met het reguleren van de prijzen van de middenhuur. Beleggers zullen namelijk genoegen moeten nemen met een substantieel lagere huur. Dat zal in veel gevallen mogelijk leiden tot een verliesgevende exploitatie, waardoor beleggers genoodzaakt zullen zijn om hun woningen te verkopen. Gezien de huidige woningmarkt zullen de kopers van die woningen dan geen beleggers zijn, maar mensen zijn die de woningen zelf gaan bewonen. Het gevolg is dan dat er juist minder in plaats van meer woningen in de middenhuursegment beschikbaar komen.

De minister heeft ook aangegeven te willen onderzoeken of de huurprijsregulering van toepassing kan worden verklaard op lopende huurcontracten, zodat zittende huurders al meteen kunnen aandringen op huurverlaging. Het is echter de vraag hoe zich dat verhoudt met het eigendomsrecht van de verhuurders c.q. beleggers.

Momenteel loopt in drie gemeenten (Utrecht, Zwolle en Doetinchem) een proef om te onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende varianten van de regulering op onder andere de bouw van middenhuurwoningen. De uitkomsten van deze proef zullen door minister De Jonge worden gebruikt om de exacte vormgeving van de regulering te bepalen, inclusief de bovengrens van de middenhuurregulering.

Labré advocaten zal de ontwikkelingen in dit dossier op de voet blijven volgen.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, mr. Nathalie Berenschot of mr. Siegrid Reitsma van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: