Arbeidsrecht

Het Stabiliteitsprogramma 2013 en de arbeidsmarkt

Het zijn politiek interessante tijden. Na weken onderhandelen is eind april het kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV gevallen. Kort daarop is alsnog een begrotingsakkoord gesloten tussen de fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie dat op hoofdlijnen is uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma dat bij de Europese Commissie is ingediend. Dit begrotingsakkoord is intussen onderwerp van publieke discussie en de onderdelen daaruit zullen een belangrijk verkiezingsthema vormen. Hoewel het dus zeer de vraag is welke afspraken de aankomende verkiezingen zullen overleven, zet ik de belangrijkste (arbeidsvoorwaardelijke) gevolgen van dat programma voor de niet-publieke sector hierna op een rij:

AOW / Pensioen:

  • de AOW-leeftijd wordt al in 2013 met een maand verhoogd en zal daarna stapsgewijs worden verhoogd naar leeftijd 66 in 2019 en leeftijd 67 in 2024;
  • vanaf 2024 zal de AOW-leeftijd worden gekoppeld aan de levensverwachting;
  • in 2014 wordt de fiscale pensioen(richt)leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Ook worden de fiscaal maximale opbouwpercentages verlaagd. Welke opbouwpercentages vanaf 2014 gaan gelden is nog niet bekend;
  • in 2013 wordt de WW-premie voor werkgevers (tijdelijk) verhoogd. Vanaf 2014 gaan werkgevers de eerste zes maanden van de WW betalen. Ontslagvergoedingen worden beperkt.

Loonmatiging:

  • in 2013 worden de hogere inkomens (inclusief bonussen) tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing (een eenmalige crisisheffing). Het is nog niet bekend vanaf welk inkomen sprake is van ‘hoger inkomen’;
  • de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30% naar 75%. Deze verhoging is naar verwachting structureel.

Reiskostenvergoeding:
De fiscale regeling voor reiskostenvergoedingen gaat op de schop, zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke kilometers:

  • de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer wordt afgeschaft;
  • het vergoeden of vestrekken van OV-(jaar)kaarten wordt belast;
  • de 500-km grens voor de zakelijke auto gaat naar nul. Dat betekent dat voor de auto van de zaak altijd een bijtelling zal gaan gelden.

Niet in de laatste plaats zijn ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht en de ww aangekondigd. Wij zullen u hierover in de volgende nieuwsbrief informeren. Of en hoe deze maatregelen in 2013 daadwerkelijk worden ingevoerd, moet nog blijken. Zo ook hoe deze maatregelen zich zullen verhouden tot de Werkkostenregeling die in 2014 verplicht moet worden toegepast. Dat er het nodige staat te gebeuren staat wel vast. Deze maatregelen zullen bijna zeker ook directe gevolgen hebben in uw eigen situatie. Het is van groot belang om hierop voorbereid te zijn en eens na te gaan hoe het pensioneringsontslag in uw geval geregeld is en op welke wijze bij u wordt omgegaan met reiskostenvergoedingen. Wij zijn u hierbij natuurlijk graag van dienst en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Francis ten Broeke of mr. Liza Krijgsheld van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: