Arbeidsrecht

Nieuwe wet voor klokkenluiders

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet Huis voor Klokkenluiders (“WHvK”) aangenomen. De WHvK heeft betrekking op het melden van een vermoeden van een misstand binnen een bedrijf door bijvoorbeeld een werknemer. Degene die de melding doet wordt een ‘klokkenluider’ genoemd.

De verwachting is dat de WHvK op 1 juli 2016 in werking treedt. De belangrijkste onderdelen van het WHvK worden hier kort weergegeven.

Verplichte klokkenluidersregeling (interne meldregeling)
Werkgevers waarbij 50 of meer personen werkzaam zijn, zijn verplicht om een klokkenluidersregeling vast te stellen en te implementeren.

Verbod op benadeling melder
De werkgever mag een klokkenluider niet benadelen nadat hij een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

Intern versus extern melden
Uitgangspunt is dat het vermoeden van een misstand eerst intern bij de werkgever moet worden gemeld. Na afhandeling van de interne melding kan de melder een externe melding bij het Huis voor Klokkenluiders doen. Het vermoeden van een misstand kan echter ook direct extern gemeld worden.

Het Huis voor Klokkenluiders; afdeling advies en afdeling onderzoek
Het Huis voor Klokkenluiders (thans nog het Adviespunt Klokkenluiders) kent een afdeling advies en een afdeling onderzoek. De afdeling advies geeft informatie, advies en ondersteuning aan (potentiële) klokkenluiders. De afdeling onderzoek doet – hoe kan het ook anders – onderzoek naar het vermoeden van een misstand én de wijze waarop de werkgever zich jegens de klokkenluider heeft gedragen.

Verplicht informatie en documenten verschaffen aan het Huis voor Klokkenluiders
Als werkgever kunt u verplicht zijn om inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in stukken die nodig zijn voor het onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders.

Openbaar rapport van het Huis voor Klokkenluiders
Het rapport dat de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders van het onderzoek opstelt wordt openbaar gemaakt.

Let op: besluit u een klokkenluidersregeling vast te stellen, dan is het belangrijk ook oog te hebben voor de arbeidsrechtelijke verplichtingen die hiermee samenhangen. Denk aan de rol van de ondernemingsraad en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessenmr. Francis ten Broeke of mr. Liza Krijgsheld van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: