Ondernemings- en Insolventierecht

Incasso van debiteuren in Europa

Onbetaalde facturen, ieder bedrijf heeft daar weleens mee te maken. Des te vervelender als de debiteur in het buitenland is gevestigd. Wordt het afboeken of kosten maken om toch proberen de factuur te innen? Toch kan incasso binnen de Europese Unie makkelijker zijn dan gedacht. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om op eenvoudige wijze een vordering op een debiteur gevestigd in een andere lidstaat binnen de Europese Unie te innen. Hieronder zet ik de mogelijkheden op een rij.

 1.         Incasso tot EUR 5.000,-Voor het incasseren van een vordering tot een bedrag van EUR 5.000,- (exclusief rente en kosten) bestaat een eenvoudige, snelle en goedkope procedure. Een advocaat heeft u hiervoor niet nodig; u kunt dit zelfstandig doen.

U start de procedure door een standaardformulier in te vullen en in te dienen. Dit formulier is online beschikbaar en is een vrij simpele invuloefening (klik hier).

Vervolgens vullen de rechter en (eventueel) de debiteur ook een kort standaardformulier in. De verzending van formulieren en verdere correspondentie vindt vooral digitaal plaats. Vaak zal geen zitting worden bepaald. Is toch een mondelinge behandeling gewenst, dan zal dit meestal via de telefoon of een videobeeldverbinding zijn. Wijst de rechter uw vordering toe, dan kan die in de gehele Europese Unie worden geïnd.

Let op: deze route geldt niet voor Deense debiteuren (en crediteuren).

2.         Incasso vanaf EUR 5.000,-

Voor incasso van facturen die meer bedragen dan EUR 5.000,- en die niet worden betwist, kunt u een zogenoemd Europees betalingsbevel verkrijgen. De procedure is toegankelijk ongeacht de hoogte van de vordering. Een Europees betalingsbevel kan snel en eenvoudig worden verkregen. Een advocaat is wederom niet nodig; u kunt zelfstandig verzoeken om een Europees betalingsbevel.

De procedure start door het invullen van een standaardformulier. Dit formulier is online te raadplegen en wederom gemakkelijk te doorlopen (klik hier). In principe wordt per post gecommuniceerd met de rechtbank, tenzij de rechtbank een andere (digitale) wijze hiervoor beschikbaar heeft gesteld. De rechter beslist op het verzoek zonder dat de debiteur daarop heeft mogen reageren.

Nadat het Europees betalingsbevel is afgegeven, dient de debiteur daarvan op de hoogte te worden gebracht. Verweert de debiteur zich binnen 30 dagen alsnog tegen het betalingsbevel, dan wordt de procedure voortgezet als een ‘normale’ procedure. Verweert de debiteur zich niet, dan verklaart de rechter het Europees betalingsbevel uitvoerbaar met een standaardformulier. Daarna kan de vordering in de gehele Europese Unie worden geïnd.

Let op: deze route geldt wederom niet voor Deense debiteuren (en crediteuren).

3.         Incasso van betwiste vorderingen vanaf EUR 5.000,-

Voor incasso van facturen hoger dan EUR 5.000,-  die wel door de debiteur worden betwist, geldt nog steeds de ‘normale’ procedure bij de rechter. Maar een vonnis van de Nederlandse rechter wordt in de hele Europese Unie erkend. Dat betekent dus als u in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen dat de Nederlandse rechter bevoegd is, dan kunt u bij de Nederlandse rechter een rechtszaak tegen een debiteur uit de Europese Unie starten. Met het vonnis kan dan bijvoorbeeld een factuur op een Italiaanse debiteur in Italië worden geïnd.

 4.         Beslaglegging
Ook beslag leggen op vermogen van een debiteur in de Europese Unie is makkelijker geworden. U kunt via de Nederlandse rechter beslag leggen in de gehele Europese Unie. Voor  beslag op een bankrekening van een debiteur in een ander Europees land heeft u zelfs geen advocaat meer nodig. Dat verzoek wordt gedaan met een standaardformulier (klik hier).

Indien de rechter toestemming verleent, kan het beslag worden gelegd. Voor de daadwerkelijke beslaglegging kunnen nadere vereisten gelden zoals bijvoorbeeld het inschakelen van een lokale deurwaarder. In het geval nog geen procedure tussen u en de debiteur was gestart, dan dient dit nog wel te gebeuren op een door de rechter te bepalen termijn. Een andere voorwaarde kan ook nog zijn dat u zekerheid (zoals een borgsom, bankgarantie of hypotheek) moet stellen voor de mogelijke schade die de debiteur lijdt door het beslag. Dit kan natuurlijk een nadeel zijn.

Let op: deze route geldt niet voor debiteuren (en crediteuren) afkomstig uit en bankrekeningen in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Al met al zijn er dus zeker mogelijkheden voor incassering van vorderingen op debiteuren binnen de Europese Unie.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Mayk Koria, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven of mr. Laura Pordon van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu