Bestuursrecht

Actualiteiten woningdelen: Tweede evaluatie woningdelen en mogelijke wijzigingen per 1 januari 2020

Op 20 juli 2018 verscheen er een publicatie van de gemeente Amsterdam op haar eigen website met de (nogal scherpe) titel ‘Poot uitdraaiende huisjesmelkers aangepakt’. In dat artikel suggereert de gemeente onder meer dat het een voldongen feit is dat per 1 januari 2020 in zogenoemde vergunningen voor woningdelen (omzettingsvergunningen) als voorwaarde wordt opgenomen dat iedere woningdeler in Amsterdam een individueel huurcontract moet hebben.

Van woningdelen wordt gesproken als meer dan twee volwassenen, die geen gezin (huishouden) vormen, samen een woning bewonen. Met het invoeren van een individueel huurcontract per woningdeler wil de gemeente bewerkstelligen dat huurders altijd hun recht kunnen halen als ze teveel huur betalen of op een andere manier benadeeld worden. Dit zou kunnen betekenen dat het per 1 januari 2020 niet langer is toegestaan om een zelfstandige woning aan een groep woningdelers te verhuren en dat er vanaf dat moment gewerkt zou moeten worden met individuele huurcontracten voor kamers en het daarbij behorende puntenstelsel.

Labré advocaten heeft naar aanleiding van de publicatie navraag gedaan bij de gemeente. Daaruit bleek dat het op dit moment, anders dan de gemeente op haar website suggereert, niet zeker is dat een dergelijke voorwaarde kan en zal worden ingevoerd. Pas in het najaar 2019 zal worden beslist of voornoemde maatregel daadwerkelijk per 1 januari 2020 in de Huisvestingsverordening zal worden doorgevoerd.

Dat de soep dus niet zo heet wordt gegeten als de gemeentelijke publicatie doet vermoeden, strookt met het feit dat het college van burgemeester en wethouders in zijn brief van 17 juli 2018 aan de raadscommissie Bouwen en Wonen heeft vermeld, dat het college in samenwerking met het ministerie van BKZ wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om misstanden rond huurcontracten bij kamerverhuur te voorkomen. Daarbij zal onder andere worden gekeken naar de mogelijkheid van het verplichten van een huurcontract per bewoner. De brief van het college vloeit voort uit het tweede evaluatierapport over woningdelen van 4 juli 2018, opgesteld door onderzoeksbureau RIGO.

Zie hier informatie betreffende de eerste evaluatie woningdelen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Riddermr. Douwe op de Hoek of mr. Stephanie Beaufort van de sectie Bestuursrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu