Arbeidsrecht

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 1 januari 2020 het arbeidsrecht weer op de schop gaat. Ditmaal als gevolg van de invoering van de WAB.

In de afgelopen maanden hebben wij u geïnformeerd over de invoering van de WAB. Nadat het wetsvoorstel definitief was aangenomen zijn wij, in een aantal handzame artikelen, nader ingegaan op de wijzigingen die de WAB aanbrengt op een aantal voor uw praktijk vermoedelijk belangrijke onderwerpen:

De WAB brengt overigens meer wijzigingen. Zo wordt het systeem van sectorpremies voor de WW afgeschaft en gaan werkgevers voor werknemers in dienst op basis van een contract voor bepaalde tijd of een oproepovereenkomst, een hogere premie betalen dan voor werknemers met een vast contract. Ook de rechtspositie van payroll werknemers wordt versterkt en er komt een compensatieregeling voor werkgevers die (moeten) stoppen met hun bedrijf in verband met pensioen of ziekte.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben of met ons willen sparren wat de invoering van de WAB betekent voor uw onderneming, dan helpen wij u graag!

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu