Arbeidsrecht

Actie vereist: slapende dienstverbanden nog beëindigen in 2019 kan voordelig zijn!

Eerder informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de zogenaamde slapende dienstverbanden. De Hoge Raad heeft daarin geoordeeld dat een werkgever in beginsel verplicht is na twee jaar ziekte van zijn werknemer in te stemmen met diens voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Deze vergoeding kan echter worden gecompenseerd door UWV. Ook hierover informeerden wij u eerder

Over de hoogte van deze compensatie rezen echter veel vragen, omdat met ingang van 1 januari 2020 de wijze waarop de transitievergoeding wordt berekend, ingrijpend gaat veranderen. In veel gevallen is de transitievergoeding op basis van de nieuwe regelgeving lager dan op basis van de berekening onder de huidige regelgeving. Er was geen duidelijkheid over de wijze van berekening van de vergoeding en de compensatie daarvan bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Vorige week heeft minister Koolmees een brief gepubliceerd, waarin uitsluitsel is gegeven over (onder andere) het bovenstaande. De conclusie: het UWV zal vanaf 2020 de transitievergoeding compenseren aan de hand van de nieuwe regels, ook als het einde van de 104-weken-wachttijd voor 2020 is gelegen en, op grond van de uitspraak van de Hoge Raad, de oude (hogere) transitievergoeding verschuldigd is. Werkgevers zijn voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd slapende dienstverbanden te beëindigen, aldus de minister. 

Beëindiging met wederzijds goedvinden vóór 1 januari 2020

Wordt nog in 2019 beëindigd door middel van het tekenen van een beëindigingsovereenkomst (de einddatum van de arbeidsovereenkomst mag wel in 2020 liggen), en betaalt de werkgever de transitievergoeding volgens de huidige regelgeving, dan zal het UWV de transitievergoeding ook op basis van de huidige regelgeving compenseren.

Beëindiging op of ná 1 januari 2020

Wordt er echter pas beëindigd op of ná 1 januari 2020, dan moet de werkgever, op grond van de uitspraak van de Hoge Raad, mogelijk alsnog de transitievergoeding betalen op basis van de huidige wetgeving (hoge vergoeding), maar compenseert het UWV slechts de transitievergoeding volgens de nieuwe regelgeving (de lage transitievergoeding).

Advies: is binnen uw organisatie spraken van (een) slapend(e) dienstverband(en), beëindig deze dan nog in 2019!

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu