Arbeidsrecht

Leg type arbeidsovereenkomst op tijd vast in uw loonadministratie

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Over deze wijzigingen hebben we u eerder geïnformeerd. Eén van deze wijzigingen betreft de WW-premiedifferentiatie: deze wordt per 1 januari 2020 bepaald op basis van het type arbeidsovereenkomst en niet langer op basis van de sector.

Lage WW-premie voor vaste arbeidsovereenkomsten

De regering wil het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aantrekkelijker maken en het aantal werknemers met flexibele contracten verminderen. Werkgevers gaan daarom met ingang van 1 januari 2020 een lage WW-premie betalen over het loon van werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge WW-premie over het loon van werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt. De premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De lage WW-premie is dus van toepassing bij een vaste arbeidsovereenkomst. Dat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. Het type overeenkomst moet verder blijken uit een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Anders gezegd: een jaarcontract is geen vast contract en een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd evenmin.

Om de administratieve lasten voor werkgevers enigszins te beperken, heeft minister Koolmees besloten dat een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, ook volstaat. Dat kan dus een oplossing zijn voor arbeidsovereenkomsten die aanvankelijk voor bepaalde tijd zijn aangegaan en nadien stilzwijgend zijn verlengd.

Vaste contracten ingegaan voor 1 januari 2020

Indien de werkgever werknemers in dienst heeft met contracten voor onbepaalde tijd die zijn ingegaan vóór 1 januari 2020, dan krijgt hij tot 1 april 2020 de tijd om bovengenoemd addendum of een volledig nieuwe overeenkomst op te maken en vast te leggen in de loonadministratie. Uit dit addendum moet blijken dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Is dit (al) gebeurd, dan kan de werkgever vanaf 1 januari 2020 al de lage WW-premie toepassen op het loon van deze werknemers. Als niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan voor 1 april 2020, dan is de werkgever vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.

Vaste contracten die ingaan na 1 januari 2020

Voor werknemers die een contract voor onbepaalde tijd krijgen na 1 januari 2020 geldt de verlengde termijn niet. Om de lage WW-premie op het loon van deze werknemers direct toe te kunnen passen, dient ook meteen een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd getekend te worden.

Conclusie

Heeft u werknemers in dienst met een vast contract of krijgen zij binnenkort een vast dienstverband, zorg dan dat dit goed in uw (loon)administratie vastligt. Ook op de loonstroken van de werknemers moet vermeld worden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of al dan niet sprake is van een oproepovereenkomst. Voor contracten die al vast zijn geworden vóór 1 januari 2020, dient dit voor 1 april 2020 te zijn geregeld.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een addendum of arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen, mr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu