Arbeidsrecht

Is overgewicht een reden voor de beëindiging van een dienstverband?

Volgens de website van het Centrum voor Obesitas Nederland lijdt ruim 10% van de Nederlandse bevolking aan Obesitas, oftewel ernstig overgewicht. Volgens de World Health Organization (WHO) zal Obesitas in 2015 zelfs het grootste gezondheidsprobleem van de westerse wereld zijn. Obesitas lijdt ook vaak tot uitval op het werk. Kan Obesitas een reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Deze vraag stond onlangs centraal in een ontbindingsprocedure.

Wat was het geval? De werknemer in kwestie leed aan morbide Obesitas waardoor hij volgens zijn werkgever zijn werk als Allround Productieman Zware Folie niet (goed genoeg) meer kon uitvoeren. Volgens de werkgever was de werknemer vanwege zijn overgewicht niet overal meer inzetbaar. Dit en de frequente uitval van de werknemer had tot overbelasting van zijn collega’s geleid die vaak noodgedwongen zijn werk moesten overnemen. Verder stelde de werkgever dat zij de werknemer veelvuldig op deze problemen, voortvloeiende uit zijn slechte gezondheid had gewezen, maar dat dit niet tot enige verbetering had geleid.

De werknemer bracht hiertegen in dat Obesitas een chronische ziekte is. Om deze reden zou er een opzegverbod gelden dat de kantonrechter bij zijn toetsing van de zaak zou moeten betrekken. Verder stelde de werknemer dat zijn werkgever onvoldoende duidelijk had gemaakt dat zijn gezondheidsprobleem een gevaar voor de veiligheid en zijn inzetbaarheid vormde en dat vanaf het moment dat hem dit wel duidelijk was gemaakt, hij serieus was begonnen met afvallen. Inmiddels zou hij al bijna 48 kilo zijn afgevallen.

De kantonrechter is het er mee eens dat Obesitas een chronische ziekte is en dat de werknemer hierdoor arbeidsongeschikt is. Om deze reden komt het opzegverbod tijdens ziekte in beeld en moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden voordat de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. De werkgever heeft volgens de kantonrechter de werknemer onvoldoende duidelijk gemaakt dat indien hij niet zou afvallen, hij zijn baan zou verliezen. Met andere woorden, zij had hem duidelijker moeten waarschuwen en hem vervolgens de kans moeten bieden af te vallen. Nu de werkgever dit volgens de kantonrechter niet, of niet voldoende, heeft gedaan werd het verzoek tot ontbinding afgewezen.

Het bovenstaande leert ons dat Obesitas dus wel degelijk een reden kan zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Echter, de werkgever moet hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. De werknemer moet ondubbelzinnig worden gewaarschuwd dat niet afvallen het einde van het dienstverband betekent en vervolgens ook hem of haar echt een kans hiertoe bieden. Doet de werkgever dat niet dan loopt hij de kans dat een ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

De beslissing in deze zaak vertoont parallellen met de problematiek bij alcoholisme. Ook alcoholisme wordt door de rechter gezien als een ziekte waarbij de werkgever de werknemer een eerlijke kans moet geven zijn verslaving te boven te komen alvorens hij het dienstverband mag beëindigen. Bovendien behoort de werkgever de werknemer in het gevecht tegen de verslaving hulp te bieden. Waarschijnlijk zullen er de komende jaren meer uitspraken worden gedaan waarin Obesitas een rol speelt. Middels onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

“dit nieuwsbericht is in geredigeerde vorm eerder gepubliceerd in het Financieel Dagblad d.d. 12 januari 2012”

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen, mr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu