Arbeidsrecht

Tijdelijke crisismaatregel jonge werknemers tot 27 jaar niet verlengd

In onze nieuwsbrief van 17 september 2010 hebben wij u gewezen op de crisismaatregel op grond waarvan het mogelijk was om met werknemers tot 27 jaar vaker en langer opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten. Het betrof een tijdelijke wetswijziging die in ieder geval geldig zou zijn tot 1 januari 2012, maar eventueel kon worden verlengd tot 1 januari 2014.

Minister Kamp heeft na een evaluatie van de effecten van deze maatregel recentelijk besloten de tijdelijke maatregel per 1 januari 2012 niet te verlengen. Hierdoor geldt thans (wederom) voor alle werknemers dat na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar direct of binnen drie maanden opvolgen, de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege voor onbepaalde tijd is.

Voorts geldt nu weer voor alle werknemers dat als met de tweede of derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een totale duur van 36 maanden wordt overschreden, het laatste contract van rechtswege voor onbepaalde tijd is.

Uiteraard kan van de twee bovengenoemde hoofdregels nog wel bij cao worden afgeweken.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen, mr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu