Arbeidsrecht

Van Lente-akkkoord naar Herfst-akkoord

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u bijgepraat over de stand van zaken in de kabinetsplannen voor, onder meer, aanpassingen in het ontslagrecht. De ontwikkelingen volgen elkaar echter razendsnel op en op 11 oktober 2013 hebben D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de begroting. In dit zogenaamde “Herfst-akkoord” wordt een aantal onderdelen uit het Sociaal akkoord toch naar voren gehaald.

Kort gezegd is afgesproken dat de voorgenomen beperking van de mogelijkheid om opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd te sluiten een half jaar eerder zal worden ingevoerd: per 1 juli 2014. Ook de wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht zouden een half jaar eerder moeten ingaan: per 1 juli 2015. Verder hebben partijen afgesproken ook de voorgenomen ingreep in de WW met een jaar te vervroegen. Het betreft met name de wijziging dat al na 6 maanden (nu 12 maanden) voor WW-ers alle arbeid als “passend” wordt aangemerkt. Deze wijziging zal nu per 1 januari 2015 moeten ingaan. Tot slot merk ik nog op dat is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte-arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers. Het gaat maar om een onderzoek, maar wellicht dat dit in de toekomst toch zal leiden tot een aanpassing van het huidige systeem waarin een werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte opdraait voor doorbetaling van het salaris van zijn medewerkers.

Het “Herfst-akkoord” biedt dus met name uitzicht op versnelde invoeringen van een aantal al voorgenomen maatregelen. Meer duidelijkheid over de exacte inhoud van de aanstaande wijzigingen is er nog niet. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen, mr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu