BouwrechtVastgoed / Huurrecht

Invoering funderingslabel voor woningen opgeschort

Op 19 oktober 2020 lanceerde het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) de testfase van een website waar op pandniveau het indicatief funderingsrisico kon worden opgevraagd, het zogenaamde funderingslabel. De bedoeling van het label was om kopers en huiseigenaren betrouwbare informatie te geven over het risico op funderingsschade van een woning. Het doel was om het label vanaf 1 juli 2021 in te voeren en vanaf dat moment mee te nemen bij het opstellen van taxatierapporten bij verkoop van woningen.

Na de lancering van de testfase ontving het KCAF echter klachten omdat veel gegevens niet bleken te kloppen. Het KCAF ontving zo’n 3000 verzoeken om een aanpassing te doen, ruim meer dan was voorzien.

Het KCAF heeft daarom besloten om de testfase, die tot eind december 2020 zou lopen, tijdelijk stop te zetten. Het KCAF heeft aangegeven dat zij het label gaat optimaliseren. Zij verwacht halverwege 2021 met een aangepast label te komen. De beoogde invoerdatum van het label is hierdoor komen te vervallen. Het is dus nog even wachten voordat het funderingslabel beschikbaar wordt.

Huiseigenaren zijn echter alvast gewaarschuwd: hoewel het label niet van overheidswege verplicht is (zoals het energielabel van woningen), is wel de verwachting dat het funderingslabel behoorlijk wat invloed zal hebben op de woningwaarde en verkoopbaarheid van veel woningen. Vanzelfsprekend zal een slecht funderingslabel tot gevolg hebben dat een woning minder waard wordt. Maar ook als een funderingslabel ontbreekt zal dat een potentiële koper wellicht reden geven om te twijfelen aan de kwaliteit van de fundering, waardoor een dergelijke woning mogelijk in waarde daalt of minder goed verkoopbaar wordt.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ramon Ridder of mr. Stefan Pentinga van de sectie Bouwrecht.Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, of mr. Tim Sanders van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu