Ondernemings- en Insolventierecht

Het civielrechtelijk bestuursverbod: wordt de bestuurder het (zonde)bokje?

Waarom?
Om faillissementsfraude beter te kunnen bestrijden heeft de Eerste Kamer op 5 april 2016 de nieuwe “Wet civielrechtelijk bestuursverbod” aangenomen.

Wat?
Door de nieuwe Wet civielrechtelijke bestuursverbod krijgt de curator aanzienlijk meer bevoegdheden ten opzichte van (ex-) bestuurders en (mede)beleidsbepalers. Het bestuursverbod houdt – zoals het woord zelf al doet vermoeden – in, dat aan wie een bestuursverbod is opgelegd het voor een bepaalde periode verboden is om bestuurder van een Nederlandse onderneming te zijn.

Hoewel het niet de bedoeling is dat het bestuursverbod altijd standaard na een faillissement wordt opgelegd, kunnen er wel degelijk grote risico’s verbonden zijn aan de Wet civielrechtelijke bestuursverbod. Bijvoorbeeld nadat een bestuursverbod is opgelegd, kan en mag diegene voor de duur van het bestuursverbod geen bestuurder of commissaris van een andere Nederlandse rechtspersoon zoals een N.V. of B.V. (meer) zijn.

Voor wie?
Het bestuursverbod kan niet alleen worden opgelegd aan (ex-)bestuurders en (mede)beleidsbepalers van een B.V. en een N.V., maar ook aan ondernemers van bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Wanneer?
Een bestuursverbod kan slechts worden opgelegd in de in de Wet civielrechtelijk bestuursverbod genoemde gevallen. Bijvoorbeeld indien (i) bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur[1], of (ii) de bestuurder in ernstige mate niet aan zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen ten opzichte van de curator heeft voldaan.

Door wie?
De curator evenals het Openbaar Ministerie kunnen de rechtbank verzoeken om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen.

Hoelang?
De rechter kan het bestuursverbod voor een periode van maximaal vijf jaar opleggen. Het bestuursverbod wordt voor de duur waarvoor het is opgelegd ook in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Inwerkingtreding
De Wet civielrechtelijk bestuursverbod treedt op 1 juli 2016 in werking en geldt voor faillissementen die nadien worden uitgesproken. 

[1] Artikel 2:138 en 2:248 BW.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven, mr. Laura Pordon, mr. Elze Bosma of mr. Emiel Brusse van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: