Arbeidsrecht

Geboorteverlof voor Partner per 1 juli 2020 uitgebreid

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners met vijf weken uitgebreid. Het totale wettelijke recht op geboorteverlof voor de partner komt daarmee op 7 weken, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte.

Van 2 dagen…
Tot 2019 kon de partner van de moeder, bij de geboorte van een kind, aanspraak maken op 2 dagen geboorteverlof. Dit geboorteverlof (ook wel kraamverlof, bevallingsverlof of partnerverlof genoemd) diende binnen 4 weken na de geboorte te worden opgenomen.

naar een week…
Met ingang van 2019 is dit geboorteverlof uitgebreid tot een week, of preciezer: één keer het aantal werkuren per week. Net als voor 2019 dient dit geboorteverlof binnen 4 weken na de geboorte te worden opgenomen en het loon moet tijdens het verlof worden doorbetaald door de werkgever. Deze regeling blijft, ook na 1 juli 2020, gelden.

naar 7 weken…
Vanaf 1 juli 2020 komen daar echter nog vijf weken aanvullend geboorteverlof bij. Ook hier is de totale omvang van het verlof overigens afhankelijk van het aantal werkuren per week. Een dienstverband van 80% FTE geeft dus recht op 160 (40 x 80% x 5) verlofuren. Dit aanvullende geboorteverlof dient binnen 6 maanden na de geboorte te worden opgenomen en als voorwaarde geldt dat (eerst) ook het regulier geboorteverlof van één week is genoten. Een andere voorwaarde is dat het aanvullende verlof 4 weken van tevoren moet worden aangevraagd.

Een groot verschil met het reguliere verlof is dat de medewerker tijdens het aanvullend geboorteverlof niet hoeft te worden betaald door de werkgever. De uitbetaling van deze weken is in de vorm van een uitkering ter hoogte van 70% van het salaris (gemaximeerd op het maximum dagloon) en wordt uitbetaald door het UWV. De werkgever is niet verplicht de uitkering aan te vullen, maar dat mag natuurlijk wel. Ook goed om te weten: hoewel dus in principe sprake is van onbetaald verlof bouwt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof wel vakantiedagen op.

en een dag!
Tot slot: onder de oude en onder de nieuwe regels mag de partner natuurlijk ook bij de bevalling aanwezig zijn. Aanwezigheid bij de bevalling zelf valt onder het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof en strekt dus niet in mindering op het reguliere of aanvullende geboorteverlof.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu