Arbeidsrecht

NOW-regeling 2.0: het tweede steunpakket voor behoud van de werkgelegenheid

Sinds 6 juli jl. kunnen werkgevers die een omzetdaling verwachten van minimaal 20% onder de tweede NOW regeling (de “NOW 2.0”) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De NOW 2.0 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste NOW-regeling (“NOW 1.0”). Voor de volledige tekst van de NOW 2.0, klikt u hier. We hebben het document ook aan de onderkant van dit bericht geplaatst.

Het doel van de NOW 2.0 is hetzelfde: het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel werknemers in dienst te houden.

De voorwaarden en de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 hebben we hieronder voor u uiteengezet.

Voorwaarden NOW 2.0:

 1. Periode voor omzetdaling
  De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Werkgevers die voor de tweede keer de NOW-subsidie aanvragen, moeten deze viermaands periode laten aansluiten op de periode die zij gekozen hebben in het eerste tijdvak.
 2. Referentiemaand loonsom
  De referentiemaand voor de loonkosten voor de NOW 2.0 is de loonsom van de maand maart 2020. In de NOW 1.0 is dit januari 2020. Voor werkgevers van wie de aanvraag voor de NOW 1.0 is afgewezen omdat zij geen loonsom hadden in januari 2020 (of november 2019), betekent dit dat zij mogelijk wél in aanmerking kunnen komen voor de NOW 2.0.
 3. Forfaitaire opslag
  De NOW 1.0 heeft een forfaitaire opslag van 30%. Deze is onder de NOW 2.0 verhoogd naar 40%. De gedachte is dat er aldus ook een subsidie wordt verstrekt voor andere kosten dan enkel de loonkosten.
 4. Ontslagboete
  Indien een werkgever onder de NOW 1.0 ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen heeft aangevraagd voor werknemers in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, wordt bij vaststelling van de subsidie het loon van de ontslagen werknemer(s) plus een boete van 50% van dit loon, in mindering gebracht op de subsidie: de zogenaamde ontslagboete. Bij de NOW 2.0 is deze ontslagboete in beginsel vervallen. De correctie van de loonsom blijft wel overeind.

  Bij grotere ontslagaanvragen – 20 werknemers of meer – zal nog wel een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord is bereikt over de ontslagaanvraag tussen werkgever en de belanghebbende vakbonden (of personeelsvertegenwoordiging).
 5. Verbod op bonussen, winstuitkeringen en inkoop eigen aandelen
  Bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist – dit zijn bedrijven die een voorschot van minimaal € 100.000,– dan wel een vastgesteld subsidie bedrag van € 125.000,– of meer  ontvangen – mogen geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020. Dit geldt tot en met de dag waarop de (aandeelhouders)vergadering plaatsvindt waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

  Voor de goede orde: er mogen wél bonussen worden uitgekeerd aan het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is.
 6. Inspanningsverplichting bij- of omscholing
  Tot slot is er een inspanningsverplichting tot bij- of omscholing voor werkgevers. Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen. In dit kader heeft het kabinet een flankerend crisispakket  – NL leert door – opgesteld, met als doel mensen (waaronder ook flexwerkers en zzp’ers) te ondersteunen die hun werk as gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken.

Aanvragen en voorschot

Vanaf 6 juli 2020 kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd onder de NOW 2.0 voor de loonkosten van de maanden juni, juli en augustus 2020. Zowel werkgevers die een subsidieaanvraag hebben gedaan onder de NOW 1.0 als werkgevers die nu voor het eerst een beroep willen doen op de NOW, kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2020. Ook voor de NOW 2.0 geldt dat het UWV een voorschot van de tegemoetkoming van 80% zal verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of er sprake is van een daling van de loonsom.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen, mr. Saskia Boonstra of mr. Francis ten Broeke van de sectie Arbeidsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen:

Menu