Vastgoed / Huurrecht

Per 1 januari 2023 verplicht: het biedlogboek

Op 16 februari 2022 hebben de brancheorganisaties NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis samen met het Ministerie van Binnenlandse zaken het Verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. De afspraken zijn gemaakt om het vertrouwen in een eerlijk en transparant verkoopproces te herstellen/ te verbeteren. Het biedlogboek is onderdeel van dit plan. Sinds 1 januari 2023 hebben de genoemde brancheorganisaties het gebruik van het biedlogboek verplicht gesteld voor hun leden. Het doel van het kabinet is om het biedlogboek uiteindelijk wettelijk verplicht te laten worden voor alle makelaars.

Het biedlogboek is een digitaal en geautomatiseerd overzicht waarin de stappen van het verkoopproces worden geregistreerd. Zo worden alle biedingen met de exacte datum weergegeven. Ook eventuele voorbehouden en wensen zijn in te zien. Vanwege de privacy zijn de (persoons)gegevens geanonimiseerd en is niet zichtbaar wie geboden heeft.

Wanneer de verkoop via een NVM-, VBO of Vastgoedpro-makelaar plaatsvindt, hebben betrokkenen recht op inzage in dit logboek. Het logboek wordt pas gedeeld als de koop rond is. Dat is na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn en/of na het verstrijken van eventuele voorbehouden. Het logboek kan ingezien worden door partijen die een bod hadden uitgebracht op de woning. Zo krijgen de betrokkenen inzicht in het verloop van het biedproces. Deze kennis kunnen zij, indien nodig, gebruiken voor het doen van een volgend bod op een andere woning.

De invoering van dit logboek zou het aan- en verkoopproces transparanter moeten maken. Funda en VBO noemen verschillende voordelen van het biedlogboek. Zo kun je onder andere zien hoe hoog de andere biedingen waren en kun je als verkoper controleren of alle biedingen door jouw makelaar aan jou zijn doorgegeven. Daarnaast kan het als bewijs helpen bij geschillen; verkooplogs kunnen bekeken worden en het tuchtcollege kan op basis daarvan direct beoordelen of de klacht gegrond is.  

Volgens berichtgeving van de NRC in november 2022 zijn de eerste reacties, van zowel verkopers als makelaars, enthousiast. Toch zijn er nog wel een aantal zwakheden. Zo is er – nu nog – geen duidelijke standaard voor het biedlogboek. Er zijn een aantal aanbieders, zoals Eerlijk Bieden, die een biedlogboek uitgeven en tussen deze aanbieders zitten nog wel verschillen. Soms kunnen makelaars bijvoorbeeld biedingen aanpassen, toevoegen en verwijderen. Dit kan toch voor onregelmatigheden zorgen. De NVM waarschuwt daarnaast nog voor het risico op onnodig overbieden en zegt dat het biedlogboek gezien zou kunnen worden als een vorm van schijntransparantie.

Het systeem is nog volop in ontwikkeling en nog niet voor alle makelaars verplicht. De komende tijd zal uitwijzen of het biedlogboek inderdaad voor een transparanter verkoopproces zal zorgen.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, neem dan contact op met mr. Tim Boer, mr. Stephan Kloosterman, mr. Stefan Pentinga, mr. Nathalie Berenschot of mr. Siegrid Reitsma van de sectie Vastgoed.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: