Ondernemings- en Insolventierecht

Vanaf 1 juli 2017 geldt de achtergrond wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

Heeft u ook te maken met ondernemingen die zeer lange betaaltermijnen gebruiken? Dan schiet de wetgever u vanaf 1 juli 2017 te hulp.

Per 1 juli 2017 geldt de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen, waarmee langere betaaltermijnen strenger worden gereguleerd. Grote ondernemingen mogen als afnemer geen langere betaaltermijnen dan 60 dagen meer hanteren voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers als leveranciers of dienstverleners.

Achtergrond wet

Met deze wet wordt beoogd de ongelijke handelsverhoudingen te beschermen tussen grote en sterkere afnemers ten opzichte van de zwakkere leveranciers of dienstverleners.

De achterliggende reden voor invoering van deze wet is dat lange betaaltermijnen in de praktijk tot drie grote nadelen leiden:

  1. leveranciers krijgen problemen omdat hun liquiditeitspositie onder druk komt te staan;
  2. de schade aan de economie wordt geschat op tussen de 2,5 en 7 miljard euro;
  3. er ontstaat een sneeuwbaleffect van lange betaaltermijnen in een keten: iedere leverancier probeert ook weer bij zijn eigen leverancier betaaltermijnen van meer dan 60 dagen af te dwingen.

Onderscheid grote, middelgrote en kleine onderneming 

Wanneer is sprake van een grote afnemer en een middelgrote of kleine leverancier/dienstverlener? Voor het onderscheid hiertussen wordt aangesloten bij de criteria uit het jaarrekeningrecht (artikel 2:397 lid 1 en 2 BW).

Van een grote onderneming is sprake als voor twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, aan twee of drie van de volgende vereisten is voldaan:

  1. meer dan 20 miljoen euro balanswaarde;
  2. meer dan 40 miljoen euro netto-omzet;
  3. meer dan 250 gemiddeld aantal werknemers.

Voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers geldt het omgekeerde: zij moeten juist niet hebben voldaan aan twee of drie van deze vereisten.

Gevolgen: nietigheid betalingstermijn!

Indien in een overeenkomst wordt opgenomen dat een grote onderneming een factuur van een mkb-onderneming of zelfstandige ondernemer na 60 dagen mag betalen, leidt dit tot nietigheid. Dit betekent dat dit beding (juridisch) gezien nooit heeft bestaan. De betaaltermijn wordt dan automatisch (van rechtswege) omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen.

Betaalt de grote onderneming pas na 30 dagen de factuur, dan is de wettelijke handelsrente ook vanaf 30 dagen verschuldigd. Op dit moment bedraagt de wettelijke handelsrente 8%.

Nieuwe overeenkomsten vs. reeds gesloten overeenkomsten

Wanneer is deze regelgeving voor u van toepassing?

  1. Voor nieuwe overeenkomsten gesloten na 1 juli 2017 geldt direct de nieuwe regelgeving;
  2. Voor bestaande overeenkomsten geldt vanaf 1 juli 2018 de nieuwe regelgeving, tot die tijd verandert er niets.

Let dus op als u na 1 juli 2017 een overeenkomst aangaat en in de algemene voorwaarden een betaaltermijn van meer dan 60 dagen is opgenomen.

TIP:

  • Bent u een grote onderneming? Pas dan tijdig uw algemene voorwaarden aan.
  • Bent u een mkb-onderneming of zelfstandig ondernemer? Dan kunt u een maximale betaaltermijn van 60 dagen afdwingen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven, mr. Laura Pordon, mr. Elze Bosma of mr. Emiel Brusse van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: