Ondernemings- en Insolventierecht

Bank vist in hoger beroep ook achter het net

Recent heeft het Hof Den Bosch bevestigd dat het een pandnemer (bijvoorbeeld een bank) niet is toegestaan om in het zicht van een (retail)faillissement, vanaf het moment dat zij wist dat het faillissement was te verwachten, haar vorderingen op de failliet te verrekenen met bijschrijvingen (door pinbetalingen) op de bankrekening van de failliet (voor het arrest zie hier). Het Hof Den Bosch ziet daarmee geen aanleiding om een (nieuwe) uitzondering aan te nemen op de verrekeningsbevoegdheid van pandnemers in (retail)faillissementen. Het Hof bekrachtigt daarmee het vonnis van de rechtbank (in eerste aanleg). Carry Dullaart schreef een annotatie bij de uitspraak van de rechtbank en kun je hier lezen.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mr. Sjef Bartels, mr. Carry Dullaart, mr. Jordi de Pijper, mr. Jelmer Feenstra, mr. Jaap van der Steenhoven, mr. Laura Pordon, mr. Elze Bosma of mr. Emiel Brusse van de sectie Ondernemingsrecht.

Labré advocaten stelt haar nieuwsberichten zorgvuldig samen op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Onze nieuwsberichten kunnen door de actualiteit worden achterhaald en hebben een algemeen karakter waardoor zij niet als juridisch advies kunnen worden beschouwd.

Dit artikel delen: